DỰ TU

Lễ Khai Giảng Lớp Dự Tu 2022

Lễ Khai Giảng Lớp Dự Tu 2022

Hòa trong không khí tưng bừng của mùa khai giảng năm học mới, sáng Chúa nhật ngày 04/09/2022, tại Dòng Thánh Thể Việt Nam, cha Phêrô Trịnh Như Cung, SSS Trưởng ban đào tạo đã chủ tế Thánh lễ khai giảng năm học mới lớp Dự Tu 2022 – 2023