DỰ TU

Chia Sẻ Hồi Tâm Dự Tu Dòng Thánh Thể - Tháng 3

Chia Sẻ Hồi Tâm Dự Tu Dòng Thánh Thể - Tháng 3

Tại buổi Hồi tâm sáng nay, có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Bảo Quốc , Thầy Giám đốc Tômasô Phạm Văn Khoẻ, Thầy Phụ tá Phêrô Vũ Hữu Phong và toàn thể anh em khối Dự tu dòng Thánh Thể Niệt Nam. Qua buổi Hồi tâm, nhờ Cha Giuse Nguyễn Bảo Quốc, anh em chúng con được giúp đỡ, chia sẻ các khía cạnh của ơn gọi, nhờ đó chúng con có được sự chọn lựa rõ ràng hơn.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.