Dòng Thánh Thể Việt Nam

Suy ngẫm: Lỡ lại quá lỡ !!!

Suy ngẫm: Lỡ lại quá lỡ !!!

Trong con đường sống trọn vẹn Mùa chay, Giáo Hội nhấn mạnh và mời gọi mọi người đừng sống cho qua lần chiếu lệ, đừng sống có hình thức bên ngoài để khỏi bị kẻ khác lên án, chê bai là khô khan, nguội lạnh...

Thánh lễ Bế mạc tuần lễ di dân 2017

Thánh lễ Bế mạc tuần lễ di dân 2017

“Di dân và truyền giáo”, là chủ đề trong ngày bế mạc Tuần Lễ di dân của TGP SG, được tổ chức vào chiều Chúa Nhật 08.01.2017, tại giáo xứ Phaolô:...

Suy ngẫm: Lỡ lại quá lỡ !!!

Suy ngẫm: Lỡ lại quá lỡ !!!

Trong con đường sống trọn vẹn Mùa chay, Giáo Hội nhấn mạnh và mời gọi mọi người đừng sống cho qua lần chiếu lệ, đừng sống có hình thức bên ngoài...