Dòng Thánh Thể Việt Nam

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa Giêsu. năm xưa đã xuống thế nơi cung lòng Đức Maria nữ trinh, cũng chính là Chúa Giêsu chúng con đang chiêm ngưỡng nơi bí tích Thánh Thể. Khi xưa Mẹ đã lắng nghe tiếng Chúa và thi hành trọn vẹn, cuộc đời của Mẹ trở thành máng chuyển thông ơn Chúa cho mọi người...

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa đây mà chúng con lại liên tưởng đến việc năm xưa Thiên Chúa đã cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Đó là nhờ vào máu chiên bôi trên khung cửa; sau này chính Chúa Giêsu chịu chết thay cho toàn thể nhân loại cách đây hơn 2000 năm...

Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mùa vọng đến, chúng con có thêm dịp hâm nóng lại niềm trông đợi: mong đợi. Chúa đến. Đây là niềm mong đợi cháy bỏng, vì chúng con đã từ Chúa mà đến và cuối cùng sẽ trở về với Chúa. Hôm nay Chúa dùng lời thánh Gioan để kêu gọi chúng. con: hãy dọn đường cho Chúa...

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa vẫn mãi ở với chúng con để an ủi, nâng đỡ và đồng hành với chúng con trên đường về nhà Chúa. Vì yêu thương mà Chúa đã âm thầm đỡ nâng và từng bước hướng dẫn chúng con đi vào con đường tình yêu của nhân các Chúa, mà có khi chúng con không ý thức được...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.