Dòng Thánh Thể Việt Nam

Kinh Năm Thánh

Kinh Năm Thánh

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,/ chúng con xin hợp lòng ca ngợi và đồng thanh chúc tụng,/ vì hồng ân được sống trong lòng Hội Thánh,/ và góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc loan báo Tin Mừng

Lễ Tất Niên Tỉnh Dòng 2023

Lễ Tất Niên Tỉnh Dòng 2023

Có lẽ thật thích hợp khi mượn lời Thánh vịnh trên đây, để diễn tả rõ nét về niềm vui tình huynh đệ của các thành viên Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam trong ngày gặp mặt Tất Niên 2022 và Mừng Xuân Mới 2023. Có thể nói, đây là một ngày các thành viên từ các cộng đoàn trở về “Nhà Mẹ” đông đủ nhất. Bởi ai cũng tạm gác lại mọi công việc bộn bề của những ngày cuối năm, để về Tỉnh Dòng gặp gỡ thăm hỏi những anh em khác

Câu Hỏi Về Phụng Vụ - Đang Khi Lãnh Nhận Phép Lành Mình Thánh, Tín Hữu Ngước Nhìn Hay Cúi Đầu Và Làm Dấu Thánh Giá

Câu Hỏi Về Phụng Vụ - Đang Khi Lãnh Nhận Phép Lành Mình Thánh, Tín Hữu Ngước Nhìn Hay Cúi Đầu Và Làm Dấu Thánh Giá

Đang khi nhận phép lành Mình Thánh, các tín hữu làm gì? Quan sát thực tế, chúng ta thấy cử điệu của tín hữu không thống nhất, mỗi nơi mỗi khác, với những cử điệu như sau: có người chỉ ngước nhìn Thánh Thể (đa số); hoặc vừa ngước nhìn vừa làm dấu thánh giá; hoặc chỉ cúi đầu; hay cúi đầu và làm dấu thánh giá. Vậy đâu mới là thực hành đúng?