Dòng Thánh Thể Việt Nam

Suy niệm cùng thánh Eymard trong tháng mân côi - ngày 22/10

Suy niệm cùng thánh Eymard trong tháng mân côi - ngày 22/10

Vì suy niệm không thể là bổn phận vĩnh viễn của con, con phải biến việc chiêm niệm của con thành việc thực hành chính của suy niệm, nơi đó con sẽ tìm thấy sức mạnh của con và của ăn thiêng liêng cho suốt ngày sống của con.

Suy niệm cùng thánh Eymard trong tháng mân côi - ngày 20/10

Suy niệm cùng thánh Eymard trong tháng mân côi - ngày 20/10

Đức Giê-su nói ‘ai ăn thịt Ta thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy’. Thật là một sự chia sẻ sự sống tuyệt vời và thánh thiêng ‘Ở lại với Đức Giê-su, trong Đức Giê-su, đó là trở nên tôi tớ thờ phượng của Người...