Dòng Thánh Thể Việt Nam

Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN XVII TN C

Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN XVII TN C

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."