Dòng Thánh Thể Việt Nam

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Thiên Chúa nói với dân của Người (cả Cựu Ước lẫn Tân Ước), để họ biết được kế hoạch tình yêu của Người mà thờ phượng, tôn vinh, tạ ơn và đền tội.

Tổng Quát Phụng Vụ Lời Chúa

Tổng Quát Phụng Vụ Lời Chúa

Lời Chúa không phải chỉ cung cấp cho người nghe những giáo huấn luân lý hay suy tư về đời sống thiêng liêng, nhưng luôn luôn là một mặc khải về Thiên Chúa, một truyền đạt hay diễn văn của Thiên Chúa nói với con người...

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Thiên Chúa nói với dân của Người (cả Cựu Ước lẫn Tân Ước), để họ biết được kế hoạch tình yêu của Người mà thờ phượng, tôn vinh, tạ ơn và đền tội.