Dòng Thánh Thể Việt Nam

Để niềm tin được nên trọn

Để niềm tin được nên trọn

Đúng là ơn Chúa thương ban qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, để đoàn con trong giáo xứ, ngoài giáo xứ, nhất là quý khách và đoàn con xa quê nay đang hiện diện có dịp cảm nhận tình thương của Chúa như Chúa đã thương ban cho Mẹ Maria.

Nhớ về đền thánh Trung Lao

Nhớ về đền thánh Trung Lao

"...mỗi người xây dựng một đền thờ đích thực ở trong mình, hầu giúp cho mình trong cuộc sống này ta có gặp phải những ngọn lửa hung hãn như ngọn lửa đã thiêu đốt đền thánh Trung Lao, ta không hề mảy may nao núng, mà nếu có đi nữa thì nhờ ơn Chúa, ta lại tiếp tục đứng vững và tiến lên..."

Để niềm tin được nên trọn

Để niềm tin được nên trọn

Đúng là ơn Chúa thương ban qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, để đoàn con trong giáo xứ, ngoài giáo xứ, nhất là quý khách và đoàn con xa quê nay đang...

Nghi Thức Làm Phép Và Rảy Nước Thánh

Nghi Thức Làm Phép Và Rảy Nước Thánh

Nghi thức rảy nước thánh là một sự nhắc nhớ sống động cho các tín hữu về Bí tích Rửa tội họ đã lãnh nhận, nhờ đó họ sẽ cùng chết, mai táng và phục...