Dòng Thánh Thể Việt Nam

Giáo xứ Long Toàn lễ Cung hiến Thánh Đường 03/12/2016

Giáo xứ Long Toàn lễ Cung hiến Thánh Đường 03/12/2016

Một ngôi thánh đường mới được cung hiến, một trang sử mới được mở ra. Chắc chắn thánh lễ hôm nay sẽ mở ra một hướng đi mới cho Giáo xứ Long Toàn trong việc phát triển đời sống đức tin và làm chứng cho Tin mừng của Đức Kitô giữa lòng xã hội hôm nay.

Suy ngẫm: Đắng lòng!

Suy ngẫm: Đắng lòng!

...không có tình yêu giữa con người với con người thì khi đứng trước hang đá hay nghe những bản nhạc Giáng Sinh ta cũng khó lòng mà cảm nhận được...