Dòng Thánh Thể Việt Nam

Cuộc Tĩnh Tâm Ở Xanh-mô-ris

Cuộc Tĩnh Tâm Ở Xanh-mô-ris

Biệt thự nhỏ Xanh-Mo-ris (Saint-Maurice) là một kiến trúc thanh nhã tọa lạc ở giữa một công viên sinh đẹp, nhìn xuống thung lũng Rê-nac-đơ (Rénarde) và những ngọn đồi Xanh Sê-rông (Saint Chéron) đen xậm, do ông Đờ Xoa (de Soye) xây cất. Ông qua đời năm 1845. Ít lâu sau (1866), Dòng Thánh Thể mua lại biệt thự này và làm tập viện ở đó.

Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.4)

Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.4)

Khi đề cập đến hướng tổng quát của Cuộc Đại Tĩnh Tâm ở Rô-ma, chúng tôi đã khẳng định rằng, không có sự duy nhất theo hệ thống nào trong việc khai triển các đề tài. Tuy dù thiếu cơ cấu theo phương pháp, nhưng chúng ta cũng thấy có một số chủ đề quan trọng được đề cập tới cách tuần tự trong những suy niệm liên tiếp nhau

Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.3)

Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.3)

Cuộc Đại Tĩnh Tâm ở Rô-ma đã biểu lộ cách đặc biệt tâm hồn của cha E-ma “hoàn toàn cởi mở trước Thiên Chúa” . Cuộc Đại Tĩnh Tâm đã biểu lộ tâm hồn Đấng Sáng Lập của chúng ta các rõ rệt và khách quan, biểu lộ bản chất nhân loại cách rõ ràng cùng với đặc điểm siêu nhiên và những ân sủng của một vị thánh.

Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.2)

Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.2)

Chúng ta phải luôn nhớ, Cuộc Đại Tĩnh Tâm ở Rô-ma là do cơ hội bất thường thúc đẩy. Cha E-ma phải nấn ná ở Rô-ma một thời gian quá lâu để lo vụ Nhà Tiệc Ly, và trong thời gian tĩnh tâm, vấn đề quan trọng này đã chi phối tâm trí ngài nhiều, đôi khi còn gây ra tình trạng băn khoăn lo lắng mà chúng ta có thể nhận ra dễ dàng qua những ghi chú tĩnh tâm của ngài