Giáo Hội Việt Nam

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thông báo về việc giữ thinh lặng thánh trong thánh lễ

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thông báo về việc giữ thinh lặng thánh trong thánh lễ

Trong huấn từ vào dịp tĩnh tâm của linh mục đoàn Tổng Giáo phận năm 2022, Đức Tổng Giuse đã lưu ý về việc giữ thinh lặng thánh như Quy chế Tổng quát Sách lễ Roma hướng dẫn và được Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại trong Tông thư Desiderio Desideravi. Đức Tổng đã ấn định: “Các Giáo xứ và cộng đoàn thực hiện trong tất cả các thánh lễ từ đầu mùa Vọng này.”