Suy Niệm Kinh Mân Côi

Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng - Đức Ma-ri-a Được Đội Mũ Triều Thiên

Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng - Đức Ma-ri-a Được Đội Mũ Triều Thiên

Mầu nhiệm Đức Ma-ri-a được đội mũ triều thiên dạy chúng ta về hạnh phúc viễn mãn. Vào ngày cánh chung, Chúa cho Mẹ Ma-ri-a được phần thưởng: Mẹ sẽ mãi mãi giữ được tước hiệu Nữ Hoàng cả trên Thiên Đàng và ở dưới thế nhờ Con Mẹ. Khi lãnh nhận và tôn thờ Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể với sự đồng hành của Mẹ, chúng ta có được một Người Mẹ...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.