Thư Viện Hình Ảnh

Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam Mừng Lễ Đức Mẹ Thánh Thể, Bổn Mạng Của Dòng

Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam Mừng Lễ Đức Mẹ Thánh Thể, Bổn Mạng Của Dòng

Hôm nay, 11.5.2024, anh em linh mục, tu sĩ Thánh Thể từ các cộng đoàn ở khắp nơi đã tề tựu về trụ sở chính của Tỉnh Dòng tại Thủ Đức để mừng lễ Đức Mẹ Thánh Thể, Bổn Mạng của Dòng. Ngày lễ này được kính nhớ hàng năm vào ngày 13 tháng 5 theo lịch phụng vụ riêng của Dòng đã được Giáo Hội chuẩn nhận...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.