Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam Mừng Lễ Đức Mẹ Thánh Thể, Bổn Mạng Của Dòng

 

Niềm Vui Trong Thánh Lễ Trao Thừa Tác Vụ Đọc Sách và Giúp Lễ

 TỈNH DÒNG THÁNH THỂ VIỆT NAM MỪNG LỄ ĐỨC MẸ THÁNH THỂ, BỔN MẠNG CỦA DÒNG

Hôm nay, 11.5.2024, anh em linh mục, tu sĩ Thánh Thể từ các cộng đoàn ở khắp nơi đã tề tựu về trụ sở chính của Tỉnh Dòng tại Thủ Đức để mừng lễ Đức Mẹ Thánh Thể, Bổn Mạng của Dòng. Ngày lễ này được kính nhớ hàng năm vào ngày 13 tháng 5 theo lịch phụng vụ riêng của Dòng đã được Giáo Hội chuẩn nhận.

Chương trình mừng lễ được bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng với bài thuyết trình về Đức Mẹ Thánh Thể của cha Giu-se Phan Ngọc Trợ, SSS, Phó Giám Tỉnh. Sau đó là giờ hồi tâm, xưng tội và thánh lễ.

Thánh Lễ được cử hành tại nhà nguyện Tỉnh Dòng vào lúc 11 giờ. Trong thánh lễ có nghi thức trao ban tác vụ Đọc Sách cho các thầy:

1. Phêrô Trần Ngọc Anh
2. Phêrô Tự Nguyễn Văn Dũng
3. Antôn Nguyễn Văn Lập
4. Gioan Nguyễn Văn Chớ
5. Antôn Nguyễn Văn Nhân
6. Phêrô Nguyễn Đình Thành
7. Phêrô Nguyễn Xuân Trường
8. Giuse Hồ Sĩ Vượng
9. Gioan. B Ngô Văn Trinh

Và trao ban tác vụ Giúp Lễ cho các thầy:

1. Phanxicô.X Cao Văn Long
2. Giuse Nguyễn Văn Thành
3. Gioan.B Trần Văn Vụ

Sau thánh lễ, tất cả cùng chia sẻ niềm vui và tình huynh đệ nơi bàn tiệc Agape. Đây cũng là cơ hội để anh em chia sẻ những câu chuyện riêng của cá nhân hay của cộng đoàn, nơi mình sống với những anh em sống tại những cộng đoàn khác trong Tỉnh Dòng.

Mỗi lần trở về nhà mẹ Tỉnh Dòng là mỗi cơ hội để anh em trong Tỉnh gặp gỡ và thăm hỏi lẫn nhau để thắt chặt tình huynh đệ và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm vui buồn của đời dâng hiến. Nhìn những anh em trẻ ngày càng đông làm cho những anh em lớn thêm phần phấn khởi vì thấy sức sống đang trào dâng mãnh liệt trong Tỉnh Dòng, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ ở tương lai.

Mừng lễ Đức Mẹ Thánh Thể, anh em tu sĩ Thánh Thể được nhắc nhớ về lời mời gọi của Thánh Tổ Phụ Ê-ma là hãy sống theo mẫu gương của Đức Maria, Đức Mẹ Thánh Thể, để làm cho vinh quang Thánh Thể được rạng tỏ và Vương quyền Thánh Thể được hiển trị.

Ban Truyền Thông

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.