Huynh Đoàn Thánh Thể

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 2 Năm 2024

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 2 Năm 2024

Năm mới với nhiều ước vọng thánh thiện, để qua đó chúng ta nhận ra dấu chỉ thời đại hầu vững tin vào quyền năng quan phòng và tình thương Chúa trong thế giới hôm nay. Đặc biệt, ngay sau Tết là ngày tháng bước vào Mùa Chay Thánh, là thời gian sống tâm tình trở về với Chúa hay còn gọi là hoán cải đời sống để nhận ra tình yêu Chúa, nhất là khi tham dự Thánh lễ hay tôn thờ Chúa nơi Bí tích Thánh Thể...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.