Huynh Đoàn Thánh Thể

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 4 Năm 2023

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 4 Năm 2023

Kính thưa anh chị em, khi tập Nguyệt san này đến với Quí vị, thì cũng là lúc chúng ta bước vào những ngày cao điểm và quan trọng nhất của Phụng vụ Giáo Hội. Trong thời gian này, mọi Kitô hữu được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, để một khi can đảm thông phần những đau khổ với Đức Kitô, thì chúng ta cũng xứng đáng chia sẻ vinh quang Phục Sinh với Ngài. Cách riêng, đối với anh chị em – là những người bạn tâm thiết của Đức Giêsu nơi Bàn Tiệc Thánh Thể mỗi ngày...

 • Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 3 Năm 2023

  Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 3 Năm 2023

  Thánh Giuse, sống tâm tình thinh lặng nơi Bí Tích Thánh Thể”, trong bầu khí Mùa Chay Thánh đang diễn ra như lời nhắc nhở của tinh thần “Hiệp Hành” là biết lắng nghe nhau trong hành trình đức...

 • Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 2 Năm 2023

  Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 2 Năm 2023

  Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng và là sự sống. Xin ánh sáng của Chúa dẫn dắt chúng con ra khỏi bóng tối của sự dữ và sự dối trá. Xưa Chúa đã đem lửa xuống thế gian và mong cho lửa ấy cháy lên sưởi ấm...

 • Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 1 Năm 2023

  Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 1 Năm 2023

  Anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể! Ước gì tất cả chúng ta, trong năm mới này biết tích cực dâng Thánh lễ mỗi ngày, tôn thờ Chúa trong các giờ chầu Thánh Thể, tham dự các giờ họp,...

 • Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 12 Năm 2022

  Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 12 Năm 2022

  Thấm thoát một năm sắp trôi qua, và chúng ta đang hướng về Mầu Nhiệm Giáng Sinh, thời mốc quan trọng của phụng vụ Giáo Hội bắt đầu bằng Mùa Vọng thánh. Thời điểm này tôi muốn mượn lời chào chúc...

 • Lễ Đức Mẹ Thánh Thể

  Lễ Đức Mẹ Thánh Thể

  Lạy Cha là Thiên Chúa rất nhân từ, dưới chân thập giá Đức Giê-su, Cha đã muốn cho thân mẫu của Con Cha tham dự vào mầu nhiệm cứu độ trần gian. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con luôn cử...

 • Lễ Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Lễ Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Lạy Thiên Chúa, Chúa đã làm cho lòng Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma bừng cháy lửa yêu mến lạ lùng đối với mầu nhiệm Mình và Máu Đức Ki-tô, Con Chúa. Xin cho chúng con lãnh nhận được ơn phúc dồi dào...

 • Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

  Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

  Lạy Mẹ Ma-ri-a, / Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ. / Thiên Chúa đã muốn Mẹ trở nên hiền mẫu Chúa Ki-tô/ và cộng tác viên của Người, / vì Mẹ hằng thuận theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.

 • Kinh Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Kinh Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Lạy Cha Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, / Cha đã được đặc ân cao quý / là nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại nơi Nhiệm Tích Thánh Thể. / Thiên Chúa đã ban cho Cha một tâm hồn bừng cháy...

 • Phần III Các Nghi Thức

  Phần III Các Nghi Thức

  Thâu nhận làm Thỉnh Sinh: trong một giờ chầu, trước phép lành Mình Thánh Chúa. – Thâu nhận vào Năm Tập: trong một Thánh Lễ, sau Bài Giảng - Người Dẫn: Xin mời những anh chị em có tên sau đây tiến...

 • Phần II Chương Chương V Tổ Chức Và Quản Trị

  Phần II Chương Chương V Tổ Chức Và Quản Trị

  Sau khi nhận đơn, một trong những điều Bề Trên Giám Tỉnh cần xét đến là liệu Huynh Đoàn sắp thành lập có thể có một vị Hướng Dẫn hay không, nhất là khi Huynh Đoàn đó ở ngoài vùng thuộc trách nhiệm...

 • Phần II Chương III Và IV Sứ Mạng Và Phục Vụ

  Phần II Chương III Và IV Sứ Mạng Và Phục Vụ

  Hội viên tích cực dấn thân vào các hoạt động tông đồ giáo dân do giáo xứ đề xuất và các công tác loan báo Tin Mừng khác khi có thể, nhất là nhiệt tình làm chứng cho Đức Ki-tô và những giá trị Tin...

 • Nguyệt San Bánh Hằng Sống Số Tháng 11 Năm 2022

  Nguyệt San Bánh Hằng Sống Số Tháng 11 Năm 2022

  Tháng 11 được gọi là tháng các đẳng hoặc tháng các linh hồn vì được dành riêng để Hội Thánh, trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, cầu nguyện cách đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời, giúp họ...

 • Phần II Chương I Căn Tính Và Mục Tiêu

  Phần II Chương I Căn Tính Và Mục Tiêu

  Bản Quy Chế này hướng tới những anh chị em giáo dân Việt Nam trong và ngoài nước muốn nhận sự đồng hành thiêng liêng của các Linh Mục Tu Sĩ Thánh Thể Tỉnh Dòng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và muốn...

 • Chương V Tổ Chức và Quản Trị

  Chương V Tổ Chức và Quản Trị

  Hội Thánh Thể gắn liền với Dòng Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể như một Hiệp Hội riêng của Dòng, vì đã được Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma thành lập để liên kết thiêng liêng với hai Hội Dòng của...

 • Chương IV Thâu Nhận và Thường Huấn

  Chương IV Thâu Nhận và Thường Huấn

  Các hội viên ý thức rằng: càng sống tinh thần Ki-tô đích thực theo linh đạo và sứ vụ của chính Hội Dòng, họ càng được thông phần hữu hiệu và sâu xa vào đặc sủng của Đấng Sáng Lập.

 • Chương III - Sứ Mạng và Phục Vụ

  Chương III - Sứ Mạng và Phục Vụ

  Đón nhận mệnh lệnh Đức Ki-tô đã truyền ban cho các tông đồ, chúng ta làm chứng và loan báo Tin Mừng bằng chính cách sống của chúng ta. Chúng ta mời gọi mọi người hiệp thông với Thiên Chúa, mối...

 • Chương II - Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

  Chương II - Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

  Thánh Thể định hình lối sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta. Chúng ta cố tìm hiểu từng sự việc theo ánh sáng của bí tích này và góp phần đem tinh thần Ki-tô vào các sự việc trần thế.

 • Chương II - Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

  Chương II - Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

  Thánh Thể định hình lối sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta. Chúng ta cố tìm hiểu từng sự việc theo ánh sáng của bí tích này và góp phần đem tinh thần Ki-tô vào các sự việc trần thế.

 • Chương I - Căn Tính và Mục Tiêu

  Chương I - Căn Tính và Mục Tiêu

  Được tinh thần của Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma thúc đẩy, chúng ta họp nhau lại thành Hội Thánh Thể, một Hiệp Hội tín hữu thuộc riêng Dòng Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Hiệp Hội này đã được...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.