Huynh Đoàn Thánh Thể

Sinh hoạt Huynh Đoàn Thánh Thể tại GP Hưng Hoá

Sinh hoạt Huynh Đoàn Thánh Thể tại GP Hưng Hoá

Chúa Nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016, vào lúc 19 giờ 15, Huynh Đoàn Thánh Thể Vĩnh Hòa, Giáo xứ Ro Lục, Giáo Phận Hưng Hóa Mừng lễ Trọng Thể Kính Mẹ Rất Thánh Mân Côi, Bổn Mạng Huynh Đoàn.