TUYỂN SINH

Thông Báo Tuyển Sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Thể 2023

Thông Báo Tuyển Sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Thể 2023

Theo bước Cha Eymard, chúng ta có sứ mệnh đáp cứu những con người đang đói khát, bằng nguồn mạch phong phú của tình yêu Thiên Chúa, được biểu lộ trong Thánh Thể. Trong khi sống nhờ bánh được ban tặng để cho thế gian được sống, chúng ta vừa cảm tạ, vừa loán báo cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.