Thánh Thể

Những Nẻo Đường Tâm Linh

Những Nẻo Đường Tâm Linh

“Thánh Thể, món quà cao quý nhất Thiên Chúa trao ban cho con người để Ngài mãi mãi là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thánh Thể là Bí tích ban sự sống cho Giáo Hội qua từng thời đại, cho mỗi cá nhân người người Ki-tô hữu trên bước đường tiến về Thiên quốc. Thế nhưng, con người, nhất là trong những thế kỷ văn minh vượt bực này...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.