Thánh Thể

Chương IV - Rước Lễ

Chương IV - Rước Lễ

Như được đề cập rõ ràng trong các phần khác nhau của Thánh Lễ, Phép Thánh Thể cũng phải được trình bày cho tín hữu “như là phương thuốc giải thoát chúng ta khỏi các lỗi hằng ngày và phòng giữ chúng ta khỏi các tội trọng”. Hành động sám hối, ở đầu Thánh Lễ, có mục đích giúp các người tham dự dọn mình cử hành cách xứng đáng...

 • Phần III - Chương II - Lắng Nghe Lời Chúa

  Phần III - Chương II - Lắng Nghe Lời Chúa

  Mỗi người đều trải qua biết bao kinh nghiệm hằng ngày, nhưng ít khi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của chúng. Nhiệm vụ của vị ngôn sứ là giải thích những biến cố này và lưu ý ta về những gì Thiên...

 • Phần III - Chương I - Nghi Thức Thống Hối

  Phần III - Chương I - Nghi Thức Thống Hối

  Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu NGHI THỨC THỐNG HỐI. Theo phụng vụ, phần này được gọi là “Confessio laudis” (Tuyên xưng lời chúc tụng). Tựa đề đó cho biết quan điểm về Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân...

 • Phần II - Chương V - Phụng Vụ Thánh Thể

  Phần II - Chương V - Phụng Vụ Thánh Thể

  Điều Giáo Hội ngày nay thực hiện là “để tưởng niệm Chúa Giê-su”, vì điều mà Giáo Hội thực hiện khi tụ họp lại với nhau là đồng hóa mình với cộng đoàn tiếp rước, tha thứ và biến đổi trong sự hiệp...

 • Phần II - Chương IV - Kinh Nguyện Thánh Thể

  Phần II - Chương IV - Kinh Nguyện Thánh Thể

  Điều nên nhớ, sự thay đổi khuôn mẫu có nghĩa là khi bạn nhìn một sự vật cũ, nhưng theo cách nhìn mới, thì thực tại ấy tuy vẫn là thực tại cũ, nhưng sẽ trở thành mới. Nếu không nhìn thực tại theo...

 • Phần II - Chương III - Nhãn Quan Mới Về Giáo Hội

  Phần II - Chương III - Nhãn Quan Mới Về Giáo Hội

  Trước hết, ở đây chúng ta sẽ đề cập tới sự thay đổi khuôn mẫu chủ yếu (Paradigm) trong cách hiểu biết mới về Thánh Thể do Công Đồng Va-ti-ca-nô II khởi xướng. Trong khi nhắc lại nguyên tắc quan...

 • Phần II - Chương II - Sống Thánh Thể

  Phần II - Chương II - Sống Thánh Thể

  Là những tu sỹ Thánh Thể, chúng ta phải sống Thánh Thể mà chúng ta cử hành. Ít nhất đối với chúng ta, không bao giờ được coi Thánh Thể chỉ là một nghi thức, hay một biến cố được diễn ra ở đâu đó...

 • Phần I - Chương II - Linh Đạo Ki-tô Giáo Là Gì

  Phần I - Chương II - Linh Đạo Ki-tô Giáo Là Gì

  Linh đạo chúng ta theo là một Linh Đạo Ki-tô giáo. Như vậy vấn đề được đặt ra là: “Người ki-tô hữu là gì? Ai là người ki-tô hữu?”. Có thể đặt vấn đề cách khác: “Người ki-tô hữu khác với người...

 • Phần I - Chương I - Linh Đạo Là Gì

  Phần I - Chương I - Linh Đạo Là Gì

  Khát vọng bẩm sinh của con người là Thiên Chúa và những thực tại cao cả chứ không phải những bận tâm hoàn toàn vật chất (Tv.62). Tuy nhiên, có lẽ do Tội Nguyên Tổ mà tất cả chúng ta đều cảm thấy...

 • Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân - Lời Giới Thiệu

  Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân - Lời Giới Thiệu

  “Được kêu gọi tới Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân”, đó là tựa đề của loạt bài suy niệm của cha Erasto Fernandez, SSS. Những bài suy niệm này được gom lại trong “Ensemble – Together” số 78, Nội San của...

 • Sống Bí Tích Thánh Thể Là Sống Yêu Thương

  Sống Bí Tích Thánh Thể Là Sống Yêu Thương

  Vì thế, sống Bí tích Thánh Thể cũng chính là sống yêu thương, sống cảm thông, sống hợp nhất. Chúng ta phải bắt chước cộng đoàn Giêrusalem ở những năm tháng đầu tiên khi Giáo hội còn phôi thai....

 • 17. Phòng Tiệc Ly Nơi Ban Hành Sứ Vụ

  17. Phòng Tiệc Ly Nơi Ban Hành Sứ Vụ

  Đối với thánh Phê-rô Giu-li-a-nô, Phong Tiệc Ly không nguyên chỉ là nơi diễn ra Bữa Tiệc Ly, mà còn là nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống nữa. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến hiện diện trong...

 • 16. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – III

  16. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – III

  Mục đích mà linh đạo này nhắm tới là cuộc sống cho Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Mục tiêu này có nghĩa là “ở với Chúa Giê-su Ki-tô” để sống cho Người, nhờ Người với Người và trong Người, và...

 • 15. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – II

  15. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – II

  Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi,...

 • 14. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – I

  14. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – I

  Các bạn thân mến, chắc các bạn cũng nhận thấy trong các buổi thuyết trình của chúng ta, tôi đã cố gắng đan kết nhiều đề tài lại với nhau, chẳng hạn: linh đạo thánh thể của cha thánh Phê-rô...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.