Thánh Thể

Mầu Nhiệm Thánh Thể

Mầu Nhiệm Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể biểu hiện một sáng kiến vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Đó là tặng phẩm siêu phàm đã được chuẩn bị lâu dài và chu đáo từ Cựu Ước: qua bánh và rượu của Thượng tế Menkisêđê mang tế trời (St 14,18), bánh lễ đầu mùa (Lv 23,17), bánh nuôi sống Elia đủ sức đi 40 ngày về núi Horeb (3V 19,5-8), nói chung là từ Hy tế Cựu Ước và Manna dùng để nuôi dân trong sa mạc.

 • Phần I - Chương I - Linh Đạo Là Gì

  Phần I - Chương I - Linh Đạo Là Gì

  Khát vọng bẩm sinh của con người là Thiên Chúa và những thực tại cao cả chứ không phải những bận tâm hoàn toàn vật chất (Tv.62). Tuy nhiên, có lẽ do Tội Nguyên Tổ mà tất cả chúng ta đều cảm thấy...

 • Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân - Lời Giới Thiệu

  Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân - Lời Giới Thiệu

  “Được kêu gọi tới Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân”, đó là tựa đề của loạt bài suy niệm của cha Erasto Fernandez, SSS. Những bài suy niệm này được gom lại trong “Ensemble – Together” số 78, Nội San của...

 • Sống Bí Tích Thánh Thể Là Sống Yêu Thương

  Sống Bí Tích Thánh Thể Là Sống Yêu Thương

  Vì thế, sống Bí tích Thánh Thể cũng chính là sống yêu thương, sống cảm thông, sống hợp nhất. Chúng ta phải bắt chước cộng đoàn Giêrusalem ở những năm tháng đầu tiên khi Giáo hội còn phôi thai....

 • 17. Phòng Tiệc Ly Nơi Ban Hành Sứ Vụ

  17. Phòng Tiệc Ly Nơi Ban Hành Sứ Vụ

  Đối với thánh Phê-rô Giu-li-a-nô, Phong Tiệc Ly không nguyên chỉ là nơi diễn ra Bữa Tiệc Ly, mà còn là nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống nữa. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến hiện diện trong...

 • 16. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – III

  16. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – III

  Mục đích mà linh đạo này nhắm tới là cuộc sống cho Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Mục tiêu này có nghĩa là “ở với Chúa Giê-su Ki-tô” để sống cho Người, nhờ Người với Người và trong Người, và...

 • 15. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – II

  15. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – II

  Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi,...

 • 14. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – I

  14. Nơi Biến Đổi Nhờ Thánh Thần – I

  Các bạn thân mến, chắc các bạn cũng nhận thấy trong các buổi thuyết trình của chúng ta, tôi đã cố gắng đan kết nhiều đề tài lại với nhau, chẳng hạn: linh đạo thánh thể của cha thánh Phê-rô...

 • 13. Những Gợi Ý Cầu Nguyện

  13. Những Gợi Ý Cầu Nguyện

  Đừng bao giờ lý luận với óc tưởng tượng, vì như vậy chỉ mất thì giờ vô ích mà thôi. Thánh nữ Tê-rê-xa A-vi-la nói: Óc tưởng tượng giống như tên khùng ở trong nhà. Và thánh Phê-rô Giu-li-a-nô nói:...

 • 12. Phòng Tiệc Ly Nơi Cầu Nguyện Và Chúc Tụng

  12. Phòng Tiệc Ly Nơi Cầu Nguyện Và Chúc Tụng

  “Phòng Tiệc Ly của chúng ta là những trung tâm đặc biệt về đời sống thánh thể, nơi đây mọi người có thể đến kín múc nơi nguồn cung ứng của Thánh Thể. Bao lâu chúng ta thể hiện được sự sinh động...

 • 11. Phòng Tiệc Ly Nơi Tụ Họp

  11. Phòng Tiệc Ly Nơi Tụ Họp

  Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn cùng với các Tông Đồ. Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em...

 • 8. Khuôn Mẫu Phòng Tiệc Ly

  8. Khuôn Mẫu Phòng Tiệc Ly

  Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về đề tài nồng cốt của những buổi gặp gỡ này. Xin các bạn hãy tưởng tượng như mình đang ở Giê-ru-sa-lem, tại chính nơi Chúa Giê-su lập Thánh Thể, nơi mà ngày...

 • 7. Khái Quát Về Các Tài Liệu

  7. Khái Quát Về Các Tài Liệu

  Trong những bài thuyết trình này, chúng ta thấy có nhiều trích dẫn từ các tài liệu khác nhau của cha thánh E-ma. Trong bài chia sẻ này, chúng ta sẽ đề cập đến các tài liệu ấy. Đây là vấn đề hết...

 • 6. Ơn Kêu Gọi Thánh Thể

  6. Ơn Kêu Gọi Thánh Thể

  “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã...

 • 5. Cấu Tạo Nên Linh Đạo E-ma

  5. Cấu Tạo Nên Linh Đạo E-ma

  Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma là con người rất ham học hỏi, mặc dầu chương trình huấn luyện về thần học ở thời ngài rất hạn hẹp, nhưng ngài đã phát triển một chương trình nghiên cứu và học tập...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.