Thánh Thể

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể Và Ngày 13 Tháng 5

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể Và Ngày 13 Tháng 5

Vào ngày 13 tháng 5, chúng ta cử hành lễ và tước hiệu gần nhất được dâng tặng cho Đức Ma-ri-a, đó là “Đức Mẹ Thánh Thể”. Một số người tin rằng danh hiệu này có tính chất tiên tri, đặc biệt đối với thời đại chúng ta, và có lẽ là vinh dự lớn nhất mà Giáo hội có thể dâng tặng cho Mẹ. Chúng ta hãy suy ngẫm về một số lý do vì sao đó lại là điều đúng đắn...

 • Thần Học và Linh Đạo Thánh Thể Theo Thánh Phaolô

  Thần Học và Linh Đạo Thánh Thể Theo Thánh Phaolô

  Theo thứ tự thời gian, Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Côrintô nhằm trả lời cho những chất vấn thời sự, những thách đố tôn giáo, văn hoá và xã hội liên quan đến Thánh Thể mà Cộng...

 • Công Đồng Vaticanô Và Bí Tích Thánh Thể

  Công Đồng Vaticanô Và Bí Tích Thánh Thể

  Công Đồng Triđentinô đã tóm tắt nội dung của thần học về bí tích Thánh Thể vào 3 đề tài: Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu, Thánh Thể được xét như là bí tích và Thánh Lễ là Hy tế. Về phương diện...

 • Mẹ Maria Và Bí Tích Thánh Thể

  Mẹ Maria Và Bí Tích Thánh Thể

  Vì lòng yêu mến Mẹ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không những đã giáo huấn chúng ta về Mẹ Maria một cách súc tích và đầy đũ trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế (Mater Redemptoris), mà còn có...

 • Đức Giêsu ở Giữa Chúng Ta

  Đức Giêsu ở Giữa Chúng Ta

  Chúa Giêsu đã làm gì khi Người cùng với các môn đệ cử hành bữa tiệc thánh? Phương thức trình bày đầy đủ nhất giúp hiểu được sự sung mãn và sự xúc tích vô lường về một biến cố như thế còn có thể...

 • Cử Hành Thánh Thể và Tình Yêu Ba Ngôi

  Cử Hành Thánh Thể và Tình Yêu Ba Ngôi

  Tình yêu cứu độ của Chúa Cha thể hiện nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Chính vì thế cử hành Thánh Lễ là cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Cử hành bí tích Thánh Thể là cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của...

 • Bữa Tiệc Thánh Thể

  Bữa Tiệc Thánh Thể

  Bữa ăn Vượt Qua kỷ niệm việc giải thoát ách nô lệ và tiên báo ơn cứu độ Đấng Thiên Sai sẽ mang đến; thì bí tích Thánh Thể cũng được cử hành để tưởng niệm cuộc khổ nạn cứu chuộc và đồng thời đón...

 • Bí Tích Thánh Thể, Cuộc Tưởng Niệm Vượt Qua

  Bí Tích Thánh Thể, Cuộc Tưởng Niệm Vượt Qua

  Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu đã nói: “Hãy làm sự này mà nhớ đến Ta” (Lc 22,19). Đức Giêsu không chỉ muốn loài người tưởng nhớ đến Ngài; Ngài còn muốn làm cho Bí Tích Thánh Thể thành...

 • Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Con người sống trong thời gian và không gian, với bộ nhớ có giới hạn và tới tuổi nào đó bắt đầu quên, thâm chí mất trí nhớ. Vì thế con người luôn cần đến những “cột mốc” trong không gian và thời...

 • Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời...

 • Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Chúng ta sẽ suy tư về mầu nhiệm Thánh Thể trong tương quan với mầu nhiệm Ba Ngôi. Trong mối tương quan này, chúng ta sẽ thấy Thánh Thể là “nơi” ưu tiên để Giáo Hội sống Mầu nhiệm Ba Ngôi và trong...

 • Chương 17 - Nghi Thức Kết Thúc Thánh Lễ

  Chương 17 - Nghi Thức Kết Thúc Thánh Lễ

  Phép Lành là thành phần cốt yếu của nghi thức kết thúc Thánh Lễ. Trước khi sai các môn đệ ra đi để làm chứng và loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân, Chúa Giê-su đã “giơ tay chúc lành cho các...

 • Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Qui Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rô-ma gọi Kinh Nguyện Thánh Thể là “trung tâm và tột đỉnh của cuộc cuộc cử hành”, trong đó cộng đoàn “liên kết với Chúa Ki-tô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.