Thư Viện Audio

Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 31 Tháng 3

Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 31 Tháng 3

Đối với cha Eymard, có lẽ được trao ban như một ân huệ đặc biệt, Thánh Thể luôn luôn là chính con người Đức Giê su chứ không phải chỉ là sự hiện diện khách thể thực sự của Ngài ở bên ngoài. Chính nơi Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta gặp gỡ con người Đức Giêsu, Chúa phục sinh, Đấng đang sống một cách thực sự và tròn đầy giữa chúng ta.

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 30 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 30 Tháng 3

  Vào thời đại ngày nay, chúng ta ý thức rằng Thánh Thể có thể được hiểu theo hai nghĩa chính, không mâu thuẫn nhưng hoàn thiện lẫn nhau. Điều này ám chỉ đến sự hiện diện của Đức Giê-su nơi Thánh...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 29 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 29 Tháng 3

  Theo một nghĩa nào đó, lời nhận xét của cha Eymard xây dựng trên những gì đã được nói đến trong những bài suy niệm trước. Mọi người chúng ta đều tìm cách tạo ra một mùa gặt bội thu dựa trên chính...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 28 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 28 Tháng 3

  Không có gì là bí mật cả khi cha Eymard dành một tình yêu sâu đậm của người con thảo cho Mẹ Maria. Vào thời trẻ, cha không bao giờ mạo hiểm thực hiện bất kỳ một dự án thiêng liêng nào mà trước hết...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 27 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 27 Tháng 3

  Một trong những hiệu quả chính yếu của Thánh Lễ mà chúng ta cử hành cũng như nội tâm hóa trong việc cầu nguyện trước Thánh Thể chính là sự hiệp nhất, chúng ta không chỉ ngày càng được hiệp nhất...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 26 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 26 Tháng 3

  Trước khi rời bỏ các môn đệ, Đức Giê-su đã hứa rằng: Người sẽ không bỏ các ông mồ côi nhưng sẽ gửi Thánh Thần đến với các ông, và chính Thánh Thần sẽ nhắc nhở các ông về tất cả những gì Người đã...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 25 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 25 Tháng 3

  Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ Truyền Tin. Biến cố ấy báo trước sự khởi đầu ơn cứu độ của chúng ta qua Mẹ Maria, người đã quảng đại thưa tiếng ‘Xin vâng’ (Xin hãy làm cho tôi…) qua việc đáp trả...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 24 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 24 Tháng 3

  Chúng ta chấp nhận sự thật bằng cả tấm lòng rằng: nơi Thánh Thể, chúng ta không chỉ lãnh nhận một mẩu bánh đã được bẻ ra, nhưng chính Thiên Chúa hiện diện một cách kỳ diệu trong đó. Không phải mọi...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 23 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 23 Tháng 3

  Lời ca tụng và tạ ơn có lẽ là những hình thức hay nhất và cao trọng nhất của việc cầu nguyện, như khi chúng ta lữ hành trên cuộc đời này, chúng ta cũng cần cầu xin hay khẩn nài khi chúng ta bước đi.

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 22 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 22 Tháng 3

  Cầu nguyện là điều thiết yếu trong đời sống Ki-tô hữu. Mỗi một tín hữu không chỉ học cách cầu nguyện ngay từ lúc nhỏ, nhưng còn gắn kết với việc cầu nguyện trong suốt ngày sống. Tuy nhiên, nhiều...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 21 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 21 Tháng 3

  Có thể nói Thánh Lễ là cao trọng nhất bởi vì cốt lõi của việc cử hành Thánh Thể hướng trực tiếp đến trọng tâm của vấn đề về tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta ao ước thủ đắc một...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 20 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 20 Tháng 3

  Ở đây, chúng ta bắt gặp một câu nói khác của cha Eymard phát xuất từ chính kinh nghiệm cá nhân và sự gần gũi với Thiên Chúa hơn là từ lý lẽ hoặc trí thông minh của cha. Mặc dầu mọi người trong...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 19 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 19 Tháng 3

  Lòng sùng mộ diễn tả mối tình con thảo của chúng ta với Thiên Chúa, Cha của chúng ta. Nó bao gồm một lòng sùng kính mến yêu và những cách biểu lộ tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 18 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 18 Tháng 3

  Để hiểu được lời khuyên ngắn gọn mà cha Eymard đưa ra, trước hết chúng ta cần phải cảm nghiệm Thiên Chúa như ‘Ông chủ nhân lành’. Và điều này chỉ có thể xảy ra sau khi có hàng loạt sự tương giao...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 17 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 17 Tháng 3

  Cha Eymard thường dùng lối nói này vì cha nhìn nhận Chúa Giê-su như một vị vua. Rõ ràng, cha tưởng tượng những tu sĩ Thánh Thể như những triều thần hay lính gác đợi chờ vị vua oai nghiêm. Sau này...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 16 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 16 Tháng 3

  Quà tặng chính yếu mà Thiên Chúa đòi hỏi con người chúng ta dâng lại cho tình yêu vô biên của Ngài một cách quảng đại và liên lỉ, đó chính là: chúng ta dâng cho Ngài cuộc sống của chúng ta, toàn...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 15 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 15 Tháng 3

  Thật là thú vị biết bao khi bắt đầu tìm hiểu bài suy niệm ngắn nói về việc: đâu là điều Thiên Chúa truyền và đâu là điều Thiên Chúa muốn. Có thể tóm kết điều này trong một giới răn mới mà Đức...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 13 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 13 Tháng 3

  Khi một ai đó cảm nhận một cách sâu sắc về sự nghèo khó bẩm sinh hay sự hư không của mình, thì người ấy sẽ nhìn mọi thứ mình có và mình làm như một ân huệ cao quý từ Thiên Chúa, được trao ban vì...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 12 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 12 Tháng 3

  Tương tự như bài suy niệm trước, ở đây chúng ta tìm thấy một kinh nghiệm quý báu khác trong việc linh hướng, bắt nguồn từ chính kinh nghiệm cá nhân của cha Eymard. Khi đọc toàn bộ Kinh Thánh,...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.