Thần Học Thánh Thể

Bí Tích Thánh Thể Và Linh Đạo Phòng Tiệc Ly Của Cha Thánh Eymard Về Chúa Thánh Thần Và Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích Thánh Thể Và Linh Đạo Phòng Tiệc Ly Của Cha Thánh Eymard Về Chúa Thánh Thần Và Bí Tích Thánh Thể

Cử hành bí tích Thánh Thể không chỉ là việc tái diễn lại cuộc sống thực tại của Đức Ki-tô, mà còn là cử hành mối hiệp nhất, bền vững trong hoạt động của Chúa Thánh Thần. Như là Đức Ki-tô, chính Ngài ban chính Ngài cho chúng ta, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động qua công cuộc sáng tạo...

 • Mầu Nhiệm Thánh Thể

  Mầu Nhiệm Thánh Thể

  Bí tích Thánh Thể biểu hiện một sáng kiến vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Đó là tặng phẩm siêu phàm đã được chuẩn bị lâu dài và chu đáo từ Cựu Ước: qua bánh và rượu của Thượng tế...

 • Mục Vụ Thánh Thể

  Mục Vụ Thánh Thể

  Trong mục vụ Thánh Thể, thiết tưởng các Linh Mục cần quan tâm hơn đến việc cử hành thánh lễ, sao cho đúng với những chỉ dẫn của Giáo Hội (Quy chế tổng quát), đồng thời tránh những cử hành đi ngược...

 • Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể

  Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể

  “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”: Thánh Thể bắt nguồn từ những lời này của Đức Giêsu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Thánh Thể hiện tại hóa mầu nhiệm trung tâm của đức tin Giáo...

 • Công Đồng Vaticanô Và Bí Tích Thánh Thể

  Công Đồng Vaticanô Và Bí Tích Thánh Thể

  Công Đồng Triđentinô đã tóm tắt nội dung của thần học về bí tích Thánh Thể vào 3 đề tài: Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu, Thánh Thể được xét như là bí tích và Thánh Lễ là Hy tế. Về phương diện...

 • Mẹ Maria Và Bí Tích Thánh Thể

  Mẹ Maria Và Bí Tích Thánh Thể

  Vì lòng yêu mến Mẹ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không những đã giáo huấn chúng ta về Mẹ Maria một cách súc tích và đầy đũ trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế (Mater Redemptoris), mà còn có...

 • Đức Giêsu ở Giữa Chúng Ta

  Đức Giêsu ở Giữa Chúng Ta

  Chúa Giêsu đã làm gì khi Người cùng với các môn đệ cử hành bữa tiệc thánh? Phương thức trình bày đầy đủ nhất giúp hiểu được sự sung mãn và sự xúc tích vô lường về một biến cố như thế còn có thể...

 • Cử Hành Thánh Thể và Tình Yêu Ba Ngôi

  Cử Hành Thánh Thể và Tình Yêu Ba Ngôi

  Tình yêu cứu độ của Chúa Cha thể hiện nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Chính vì thế cử hành Thánh Lễ là cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Cử hành bí tích Thánh Thể là cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của...

 • Bữa Tiệc Thánh Thể

  Bữa Tiệc Thánh Thể

  Bữa ăn Vượt Qua kỷ niệm việc giải thoát ách nô lệ và tiên báo ơn cứu độ Đấng Thiên Sai sẽ mang đến; thì bí tích Thánh Thể cũng được cử hành để tưởng niệm cuộc khổ nạn cứu chuộc và đồng thời đón...

 • Bí Tích Thánh Thể, Cuộc Tưởng Niệm Vượt Qua

  Bí Tích Thánh Thể, Cuộc Tưởng Niệm Vượt Qua

  Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu đã nói: “Hãy làm sự này mà nhớ đến Ta” (Lc 22,19). Đức Giêsu không chỉ muốn loài người tưởng nhớ đến Ngài; Ngài còn muốn làm cho Bí Tích Thánh Thể thành...

 • Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Con người sống trong thời gian và không gian, với bộ nhớ có giới hạn và tới tuổi nào đó bắt đầu quên, thâm chí mất trí nhớ. Vì thế con người luôn cần đến những “cột mốc” trong không gian và thời...

 • Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời...

 • Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Chúng ta sẽ suy tư về mầu nhiệm Thánh Thể trong tương quan với mầu nhiệm Ba Ngôi. Trong mối tương quan này, chúng ta sẽ thấy Thánh Thể là “nơi” ưu tiên để Giáo Hội sống Mầu nhiệm Ba Ngôi và trong...

 • THÁNH THỂ HY LỄ TẠ ƠN VÀ CẢNH VỰC MÔI SINH

  THÁNH THỂ HY LỄ TẠ ƠN VÀ CẢNH VỰC MÔI SINH

  Cử hành Thánh Thể để tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô. Trong cuộc cử hành đó, cộng đoàn tín hữu dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Bánh và Rượu là những tặng phẩm của...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.