Thần Học Thánh Thể

Hiệp Thông Với Đức Ki-tô Trong Thánh Thể

Hiệp Thông Với Đức Ki-tô Trong Thánh Thể

Cộng đồng Vatiano II xác quyết Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội nói chung nhưng cũng là nguồn mạch và chóp đỉnh của mỗi người chúng ta nói riêng hay nói như thánh Phêrô Juliano Eymard “Thánh Thể là tâm điểm đời tôi”. Đối với các tu sĩ Dòng Thánh Thể thì Thánh Thể chính là danh hiệu của dòng hay nói cách khác Thánh Thể là “dòng máu” của hội dòng để nuôi dưỡng và phát triển đặc sủng và sứ vụ của mình...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.