Bác Ái Xã Hội

Chuyến Đi Bác Ái ở Bù Đăng, Bình Phước 2022

Chuyến Đi Bác Ái ở Bù Đăng, Bình Phước 2022

Hôm nay Mẩu Bánh Vụn cùng với Bà Cụ gần 90 tuổi, người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, cuộc đời của Bà chỉ sống cho bác ái, đặc biệt yêu thương những người nghèo, người kém may mắn và bệnh nhân mắc bệnh phong cùi. Đi đến Bù Ra Bích, Bầu K-rô ở Bù Đăng, Bình Phước và trại phong cùi Bình Minh để đem niềm vui Trung Thu đến với mọi người anh chị em đồng bào dân tộc do đặc thù của người dân đồng bào trên này rất khó khăn, thiệt thòi, thiếu thốn.