Hành Trình Bác Ái Chia Sẻ Yêu Thương Mùa Chay 2024

Hành trình bác ái chia sẻ yêu thương Mùa Chay của Mẩu Bánh Vụn cùng với Cha xứ Gx. Long Đại được tiếp nối đến nhà thờ Đăng Điêng R’Hách ở Đak-nhau, Bình Phước.
Cuộc sống của người dân ở đây trước giờ đã khó khăn nay lại tiếp tục khó khăn thêm nhiều hơn nữa vì năm nay là năm của mất mùa, không có công ăn việc làm người dân vật lộn với cuộc sống. Giữa muôn vàn khó khăn chống chọi giữa cái nắng nóng của thời tiết, cái đói của miếng ăn hàng ngày làm cho người dân ở đây nay quá mệt mỏi và khát…

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.