Giáo Xứ

Chia sẻ mùa hồng ân

Chia sẻ mùa hồng ân

Ngoài việc làm hang đá, các tín hữu còn bày tỏ bằng cách trợ giúp những người kém may mắn khác có được niềm vui trong mùa Giáng Sinh qua những món quà nho nhỏ...