Giáo Xứ Hải Dương

Thánh Lễ Đón Chào Cha Chánh Xứ Mới Hải Dương 2022

Thánh Lễ Đón Chào Cha Chánh Xứ Mới Hải Dương 2022

Thánh lễ nhận xứ của cha Giuse Vũ Trọng Nghĩa, SSS đã diễn ra trong bầu khí trang trọng tại nhà thờ giáo xứ Hải Dương (Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), vào lúc 09h30 ngày 07/09/2022. Cùng với nhiệm vụ mục tử nơi đây.