Hình Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Lý, Kỷ Niệm 10 Năm Cung Hiến Thánh Đường

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.