Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Eymard

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Eymard (Ngày thứ 7: Ba "Hoạt Cảnh" Trong Cuộc Đời Cha Thánh Eymard)

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Eymard (Ngày thứ 7: Ba "Hoạt Cảnh" Trong Cuộc Đời Cha Thánh Eymard)

Chúng ta có một hình ảnh thật ấn tượng về Cha Eymard và về ngọn lửa đã làm cho ngài hoạt động. Đây là một hình ảnh mô tả rất phù hợp về tình hình của chúng ta ngày nay. Thế giới giống như một đại dương rối loạn, phức tạp và xáo trộn bởi rất nhiều kiểu khủng hoảng, bởi những niềm hy vọng và khao khát hòa bình, công lý và sự sống.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.