Chuyến Bác Ái Cho Đồng Bào Dân Tộc Ở Buôn Làng Bù Dố Bị Mất Mùa Điều

Mưa đầu năm làm bà con buôn làng Bù Dố mất mùa điều, nợ ngân hàng thì chồng chất, cuộc sống bình thường vốn đã khổ nay khốn đốn hơn, biết được bà con gặp khó khăn nên Mẩu Bánh Vụn đã kịp chia sẻ phần gạo cho bà con để nâng đỡ tâm hồn cho bà con để bà con chuẩn bị bước vào Mùa Chay Thánh sắp tới Mẩu Bánh Vụn cám ơn quý ân nhân. Cảm ơn gia đình A/c Vinh, Lắm, Phú và Lương đã tài trợ chuyến đi này. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.