Thánh Thể

Thần Học Về Bí Tích Thánh Thể Trải Qua Các Thời Đại

Thần Học Về Bí Tích Thánh Thể Trải Qua Các Thời Đại

Thế kỷ XIII được coi như là thời hoàng kim của thần học kinh viện, với những khuôn mặt nổi bật như thánh Albertô Cả (1200-1280), Bonaventura (1218-1274), Tôma Aquinô (1225-1274). Cách riêng thánh Tôma Aquinô đã cung cấp cho Giáo hội một nền thần học quy mô nhất về bí tích này trong các tác phẩm thần học5 cũng như trong các kinh nguyện phụng vụ lễ Mình Thánh Chúa...

 • Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Con người sống trong thời gian và không gian, với bộ nhớ có giới hạn và tới tuổi nào đó bắt đầu quên, thâm chí mất trí nhớ. Vì thế con người luôn cần đến những “cột mốc” trong không gian và thời...

 • Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời...

 • Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Chúng ta sẽ suy tư về mầu nhiệm Thánh Thể trong tương quan với mầu nhiệm Ba Ngôi. Trong mối tương quan này, chúng ta sẽ thấy Thánh Thể là “nơi” ưu tiên để Giáo Hội sống Mầu nhiệm Ba Ngôi và trong...

 • Chương 17 - Nghi Thức Kết Thúc Thánh Lễ

  Chương 17 - Nghi Thức Kết Thúc Thánh Lễ

  Phép Lành là thành phần cốt yếu của nghi thức kết thúc Thánh Lễ. Trước khi sai các môn đệ ra đi để làm chứng và loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân, Chúa Giê-su đã “giơ tay chúc lành cho các...

 • Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Qui Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rô-ma gọi Kinh Nguyện Thánh Thể là “trung tâm và tột đỉnh của cuộc cuộc cử hành”, trong đó cộng đoàn “liên kết với Chúa Ki-tô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên...

 • Chương 13 - Phụng Vụ Thánh Thể Chuẩn Bị Lễ Vật

  Chương 13 - Phụng Vụ Thánh Thể Chuẩn Bị Lễ Vật

  Bánh rượu tượng trưng cho những lao công của con người, đồng thời cũng là những yếu tố nuôi sống con người và đem lại niềm vui cho con người. Vì thế, bánh rượu tượng trưng cho toàn thể cuộc sống...

 • Chương 12 - Đại Cương Về Phụng Vụ Thánh Thể

  Chương 12 - Đại Cương Về Phụng Vụ Thánh Thể

  Khi thiết lập Thánh Thể, Chúa Giê-su cầm lấy bánh và chén rượu, rồi sau khi đọc lời chúc tụng và tạ ơn, Người trao bánh cho các môn đệ và phán: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy”

 • Chương 11 - Phụng Vụ Lời Chúa

  Chương 11 - Phụng Vụ Lời Chúa

  Thánh Thể là một Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Do đó, trong cuộc cử hành Thánh Thể, phải có phần trình bày ý muốn của Thiên Chúa và của dân. Ý muốn của Chúa được trình bày qua phần Công Bố...

 • Chương 10 - Nghi Thức Khởi Đầu

  Chương 10 - Nghi Thức Khởi Đầu

  Nghi Thức Thống Hối nhắc nhở cộng đoàn về tình trạng bất xứng của mình, và lượng từ bi hải hà của Chúa. Nghi Thức này tuy nhắc nhở đến tình trạng bất xứng của mỗi người, nhưng trọng tâm mà Nghi...

 • Chương 5 - Thánh Thể Là Hi Lễ

  Chương 5 - Thánh Thể Là Hi Lễ

  Theo nghĩa Kinh Thánh, Hi Lễ là một hành vi tôn thờ Thiên Chúa, được thực hiện qua việc hiến dâng lên Ngài một lễ vật, và lễ vật này thường phải được hủy đi để chuyển sang lãnh vực siêu nhiên của...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.