Thánh Thể

Bài Giáo Lý 1 – Bí Tích Thánh Thể

Bài Giáo Lý 1 – Bí Tích Thánh Thể

“Thánh Lễ là tột đỉnh của hành động cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu biến Mình thành tấm bánh bị bẻ ra cho chúng ta, đổ trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu của Người, để đổi mới tâm hồn chúng ta, cuộc sống chúng ta và cách thức chúng ta liên hệ với Người và với tha nhân.”...

 • Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Qui Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rô-ma gọi Kinh Nguyện Thánh Thể là “trung tâm và tột đỉnh của cuộc cuộc cử hành”, trong đó cộng đoàn “liên kết với Chúa Ki-tô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên...

 • Chương 13 - Phụng Vụ Thánh Thể Chuẩn Bị Lễ Vật

  Chương 13 - Phụng Vụ Thánh Thể Chuẩn Bị Lễ Vật

  Bánh rượu tượng trưng cho những lao công của con người, đồng thời cũng là những yếu tố nuôi sống con người và đem lại niềm vui cho con người. Vì thế, bánh rượu tượng trưng cho toàn thể cuộc sống...

 • Chương 12 - Đại Cương Về Phụng Vụ Thánh Thể

  Chương 12 - Đại Cương Về Phụng Vụ Thánh Thể

  Khi thiết lập Thánh Thể, Chúa Giê-su cầm lấy bánh và chén rượu, rồi sau khi đọc lời chúc tụng và tạ ơn, Người trao bánh cho các môn đệ và phán: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy”

 • Chương 11 - Phụng Vụ Lời Chúa

  Chương 11 - Phụng Vụ Lời Chúa

  Thánh Thể là một Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Do đó, trong cuộc cử hành Thánh Thể, phải có phần trình bày ý muốn của Thiên Chúa và của dân. Ý muốn của Chúa được trình bày qua phần Công Bố...

 • Chương 10 - Nghi Thức Khởi Đầu

  Chương 10 - Nghi Thức Khởi Đầu

  Nghi Thức Thống Hối nhắc nhở cộng đoàn về tình trạng bất xứng của mình, và lượng từ bi hải hà của Chúa. Nghi Thức này tuy nhắc nhở đến tình trạng bất xứng của mỗi người, nhưng trọng tâm mà Nghi...

 • Chương 5 - Thánh Thể Là Hi Lễ

  Chương 5 - Thánh Thể Là Hi Lễ

  Theo nghĩa Kinh Thánh, Hi Lễ là một hành vi tôn thờ Thiên Chúa, được thực hiện qua việc hiến dâng lên Ngài một lễ vật, và lễ vật này thường phải được hủy đi để chuyển sang lãnh vực siêu nhiên của...

 • Chương 4 - Thánh Thể Là Giao Ước Mới

  Chương 4 - Thánh Thể Là Giao Ước Mới

  Theo nghĩa Kinh Thánh, thì giao ước là một thỏa thuận giữa hai bên, được thiết lập và đóng ấn bằng một lễ nghi công khai và long trọng. Trong giao ước, mỗi bên được hưởng một số quyền lợi và phải...

 • Chương 3 - Thánh Thể Là Lời Cảm Tạ

  Chương 3 - Thánh Thể Là Lời Cảm Tạ

  Trước những công cuộc vĩ đại và kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện trong vũ trụ và trong Lịch Sử của dân Ngài, người Do Thái đã không ngừng dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa, và lời cảm tạ ấy được dâng lên...

 • Chương 2 - Thánh Thể Là Bữa Tiệc Vượt Qua

  Chương 2 - Thánh Thể Là Bữa Tiệc Vượt Qua

  Trong đêm giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai-Cập, Chúa truyền cho mỗi gia đình Do Thái phải sát tế một con chiên vô tì vết và lấy máu bôi lên cửa, còn thịt thì ăn với bánh không men và rau đắng

 • Chương 1 - Thánh Thể Là Một Bí Tích

  Chương 1 - Thánh Thể Là Một Bí Tích

  Dựa trên chính lệnh truyền của Chúa Giê-su mà Hội Thánh tiếp tục cử hành Thánh Thể qua mọi thời đại. Quả thực, sau khi lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy làm...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.