Thánh Thể

Mầu Nhiệm Thánh Thể

Mầu Nhiệm Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể biểu hiện một sáng kiến vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Đó là tặng phẩm siêu phàm đã được chuẩn bị lâu dài và chu đáo từ Cựu Ước: qua bánh và rượu của Thượng tế Menkisêđê mang tế trời (St 14,18), bánh lễ đầu mùa (Lv 23,17), bánh nuôi sống Elia đủ sức đi 40 ngày về núi Horeb (3V 19,5-8), nói chung là từ Hy tế Cựu Ước và Manna dùng để nuôi dân trong sa mạc.

  • Thánh Thể, Đức Kitô Tự Hủy Để Ban Ơn Cứu Độ

    Thánh Thể, Đức Kitô Tự Hủy Để Ban Ơn Cứu Độ

    Đức Kitô tự huỷ để hiện diện giữa loài người qua việc nhập thể. Người cử hành hy tế thập giá trên bàn thờ, để thông ban ơn cứu độ. Do đó, hy tế Thánh Thể biểu lộ sự tự huỷ thẳm sâu nhất của Đức...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.