Thánh Thể

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể Và Ngày 13 Tháng 5

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể Và Ngày 13 Tháng 5

Vào ngày 13 tháng 5, chúng ta cử hành lễ và tước hiệu gần nhất được dâng tặng cho Đức Ma-ri-a, đó là “Đức Mẹ Thánh Thể”. Một số người tin rằng danh hiệu này có tính chất tiên tri, đặc biệt đối với thời đại chúng ta, và có lẽ là vinh dự lớn nhất mà Giáo hội có thể dâng tặng cho Mẹ. Chúng ta hãy suy ngẫm về một số lý do vì sao đó lại là điều đúng đắn...

 • TỪ THÁNH GIÁ ĐẾN THÁNH THỂ

  TỪ THÁNH GIÁ ĐẾN THÁNH THỂ

  Sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể và giãi bày ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Thể, chính là sống mầu nhiệm Thánh Giá trong cuộc sống hằng ngày và kết hợp với Chúa Thánh Thể khi tham dự Thánh lễ hay...

 • FATIMA: HÀNH HƯƠNG VÀ CẢM NGHIỆM

  FATIMA: HÀNH HƯƠNG VÀ CẢM NGHIỆM

  “Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.

 • THÁNH THỂ HY LỄ TẠ ƠN VÀ CẢNH VỰC MÔI SINH

  THÁNH THỂ HY LỄ TẠ ƠN VÀ CẢNH VỰC MÔI SINH

  Cử hành Thánh Thể để tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô. Trong cuộc cử hành đó, cộng đoàn tín hữu dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Bánh và Rượu là những tặng phẩm của...

 • Hiệp Lễ với Đức Mẹ Maria

  Hiệp Lễ với Đức Mẹ Maria

  Ồ, đẹp lòng Chúa dường nào khi ta rước Chúa với tâm hồn trong sạch và được phủ với Máu Thánh Chúa! Chúa sẽ vui mừng âu yếm linh hồn trinh khiết trong sạch như thế biết bao!

 • Thánh Thể và tâm tình Hiệp Thông

  Thánh Thể và tâm tình Hiệp Thông

  Thánh lễ là thời gian là nơi chốn của hiệp thông, hiệp nhất, giao hòa và tha thứ. Chúng ta được mời gọi tham dự Thánh lễ với những tâm tình đó.

 • Thánh Thể Hy Tế Giao Hòa

  Thánh Thể Hy Tế Giao Hòa

  Bí Tích Thánh Thể xét như là như là một hy tế vì nó diễn lại chính lễ hy sinh trên thập giá của Chúa Kitô. Hy tế Thánh Thể bắt nguồn từ chính Đức Giêsu, khi Người thiết lập mầu nhiệm Thánh Thể làm...

 • Thánh Thể Và Hy Vọng Tương Lai

  Thánh Thể Và Hy Vọng Tương Lai

  Trong Thánh lễ sau lời truyền phép, toàn thể cộng đoàn đã tuyên xưng “Con tuyên xưng Chúa đã chịu chết, con tuyên xưng Ngài đã sống lại. Trong vinh quang mai Ngài lại đến, đón chúng con lên trời...

 • Chầu Thánh Thể

  Chầu Thánh Thể

  “Hội Thánh Công giáo đã và vẫn luôn tôn thờ Thánh Thể, không chỉ trong mà còn ngoài Thánh Lễ nữa” (GLHTCG 1378). Từ sự hiện diện của Đức Kitô trong cử hành Thánh Thể đến chỗ thờ phượng Đức Kitô...

 • Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

  Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

  Với Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội bước vào Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua là trọng tâm của đời sống đức tin ở đó Kitô hữu được mời gọi tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết trên thập giá và hướng đến...

 • Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma

  Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma

  MISSALE ROMANUM ÐƯỢC SOẠN THẢO THEO SẮC LỆNH CỦA CÔNG ÐỒNG CHUNG VATICANÔ II, ÐƯỢC ÐỨC PHAOLÔ VI CÔNG BỐ VÀ ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II CÔNG NHẬN

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.