Ngày Họp Mặt Huynh Đoàn Thánh Thể Khu Vực Sài Gòn 2023

 

Ngày Họp Mặt Huynh Đoàn Thánh Thể Khu Vực Sài Gòn 2023

Để thắt chặt tình huynh đệ trong Huynh Đoàn Thánh Thể với nhau và với Tỉnh Dòng, ngày 10/12/2023 các hội viên của năm Huynh Đoàn trong năm xứ thuộc TGP Sài Gòn đã quy tụ về nhà Tỉnh Dòng.
Các hội viên gặp gỡ nhau và gặp các cha và các thầy phụ trách Huynh Đoàn. Khi quy tụ về ngôi nhà chung của gia đình Cha thánh Eymard ai cũng hân hoan. Đây là dip hiếm có để năm Huynh Đoàn vùng Sài Gòn họp lại. Trong buổi họp mặt, cha Giuse Cưong phụ trách Huynh Đoàn của Tỉnh Dòng đã chia sẻ ý nghĩa của buổi quy tụ: các hội viên như trở về nhà tổ, cùng nhau học hỏi về Thủ bản, dự lễ và chầu Chúa. Đặc biệt buổi quy tụ về Tỉnh Dòng còn để lãnh ơn toàn xá nhân dip năm thánh mừng 50 năm Tỉnh Dòng hiện diện tại Việt Nam.
Để việc liên lạc được thuận lợi, các hội viên đã đề cử ra ban Đại diện Liên Huynh. Ban đại diện sẽ là cầu nối của các Huynh Đoàn và với Ban Sứ Vụ của Dòng.
Sau thánh lễ, các hội viên chia sẻ bữa ăn huynh đệ dù đạm bạc nhưng ai cũng hân hoan.

 

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.