Thành Lập Huynh Đoàn Thánh Thể Và Các Hội Viên Tuyên Hứa

Trong sự chủ sự của cha xứ, Huynh Đoàn Thánh Thể giáo xứ Mộ Xuân, giáo phận Hưng Hoá đã bầu Ban điều hành mới.

Ngày 16/07/2023
Được sự chấp thuận của cha xứ, anh em phụ trách Huynh Đoàn Thánh Thể cộng đoàn Hải Dương đã đến dâng lễ và thành lập Huynh Đoàn Thánh Thể tại xứ Xuân Trà, giáo phận Xuân Lộc.

Nhân dịp lễ kính Thánh Tổ Phụ Eymard, một số Huynh Đoàn Thánh Thể có hội viên tuyên hứa: Huynh Đoàn xứ Long Thạnh Mỹ, TGP Sài Gòn.

Huynh Đoàn xứ Lộc Mỹ, Gp. Vinh

Huynh Đoàn xứ Qúy Hoà, Gp. Hà Tĩnh

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.