Ngày Họp Mặt Các Huynh Đoàn Thánh Thể Ven Sài Gòn

Ngày Sống Huynh Đoàn 2024

 

Chuẩn bị kết thúc năm thánh mừng 50 năm Tỉnh Dòng Thánh Thể hiện diện tại Việt Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2024, các Huynh Đoàn Thánh Thể của vùng miền Tây và Giáo phận Phú Cường đã về nhà Tỉnh hành hương. Trước khi hội họp, các hội viên đã lãnh bí tích hoà giải. Sau đó cha Giuse Tân, Trưởng Ban Sứ vụ của Tỉnh Dòng đã chia sẻ về Cuộc đời thánh Eymard, Đấng sáng lập của Dòng. Tiếp theo là các hội viên tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa trong năm thánh vừa qua và cuối năm Âm lịch, cùng với ý nguyện là lãnh ơn toàn xá. Sau Thánh Lễ, có giờ chầu Thánh Thể do thầy Phó tế Kỳ phụ trách.
Buổi hội họp được kết thúc bằng bữa cơm trưa đơn giản.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.