Cha Giuse Cương, phụ trách Huynh Đoàn của Tỉnh Dòng đã đi thăm Huynh Đoàn hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh

Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, Cha Giuse Cương, phụ trách Huynh Đoàn của Tỉnh Dòng đã đi thăm Huynh Đoàn hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi vì mưa rét nhưng cha đã đến được các Huynh Đoàn ở huyện Hương Khê, Giáo phận Hà Tĩnh.
Đặt biệt trong dịp này cha đã mời bốn Huynh Đoàn của Giáo Phận Vinh về đền thánh Anton Trại Gáo thuộc Giáo phận Vinh để họp mặt, học hỏi tinh thần Dòng, dâng lễ và chầu Chúa.
Đây cũng là dip để các hội viên lãnh ơn toàn xá nhân dip năm thánh mừng 125 năm thành lập đền thánh Trại Gáo.
Sau khi kết thúc Thánh lễ, các hội viên đã bầu ra Ban Đại diện Liên Huynh Thánh Thể tại Giáo phận Vinh.

HĐ Làng Truông, GP. Hà Tĩnh

HĐ Thịnh Lạc, GP. Hà Tĩnh

HĐ Chúc A, GP. Hà Tĩnh

HĐ Vĩnh Cư, GP. Hà Tĩnh

Ngày họp mặt và hanh hương tại đền thánh Anton Trại Gáo, GP. Vinh

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.