Đức Cha Giuse Về Thăm và Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 260 Em Thiếu Nhi Trong Giáo xứ Long Thạnh Mỹ