Mục vụ

Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ An Ngãi Đông, GP. Đà Nẵng.

Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ An Ngãi Đông, GP. Đà Nẵng.

Giáo xứ An Ngãi Đông đã chọn Lễ sinh nhật Đức Maria (08/9) làm bổn mạng, với tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể. Nguyện xin Mẹ thương chuyển cầu cho đoàn dân Chúa, cùng với những anh chị em di dân biết mạnh mẽ và quảng đại sống đức tin, nhiệt tâm loan báo và làm chứng tá cho Tin Mừng trong môi trường sống mỗi ngày với lòng thiết tha yêu mến và tôn vinh Thánh Thể tình yêu