Chương II - Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

Chương II

Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

 

6. Thánh Thể là trung tâm cuộc sống

Thánh Thể định hình lối sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta. Chúng ta cố tìm hiểu từng sự việc theo ánh sáng của bí tích này và góp phần đem tinh thần Ki-tô vào các sự việc trần thế.

Qua chương trình huấn luyện, chúng ta cố gắng trau dồi để ngày càng hiểu biết sâu xa hơn về những đòi hỏi của cuộc sống Thánh Thể, hầu cho đức tin của chúng ta ngày một trưởng thành và chín chắn hơn, và cho sự hiện diện của chúng ta trở thành một sự hiện diện có phẩm chất trong lịch sử và trong Giáo Hội.

7. Cử hành Thánh Thể

Cử hành Lễ Tưởng Niệm Chúa là trung tâm cuộc sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn của các hội viên.

Đây là khởi điểm dẫn chúng ta đến hiểu biết về Thánh Thể và là nguồn cảm hứng giúp chúng ta cầu nguyện và dấn thân.

Chúng ta chủ động và hân hoan tham dự bữa tiệc của Đức Ki-tô Phục Sinh ngày Chúa Nhật, các lễ trọng, và khi có thể thì cả những ngày trong tuần nữa. Chúng ta nuôi dưỡng đức tin của mình nơi bàn tiệc Lời Chúa, đặc biệt là qua những Bài Đọc mà phụng vụ ngày ngày cung cấp cho chúng ta.

Được mời gọi làm chứng về một lối sống Thánh Thể, nên, bằng trọn cuộc sống, chúng ta trở thành những người « thờ phượng trong thần khí và sự thật mà Chúa Cha kiếm tìm ».

8. Cầu nguyện bằng chiêm niệm và tôn thờ

Khi cầu nguyện bằng chiêm ngưỡng và tôn thờ Đức Ki-tô hiện diện nơi Thánh Thể đặt long trọng trên bàn thờ hoặc vẫn cất giữ trong nhà tạm, chúng ta kéo dài ân huệ của mầu nhiệm đã cử hành, gia tăng mối kết hiệp với Đức Ki-tô, để cùng với Người và như Người, chúng ta trở nên tấm bánh bẻ ra cho một thế giới mới.

Bao nhiêu có thể, chúng ta cam kết đích thân đến chầu Thánh Thể hằng tháng, hằng tuần hay mỗi ngày. Việc cầu nguyện này là một phần trong sứ vụ của chúng ta và chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống chúng ta.

Theo phương pháp mà Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đề nghị, việc cầu nguyện này lấy cảm hứng từ cử hành Thánh Thể. 

9. Phụng Vụ Các Giờ Kinh

Phụng Vụ Các Giờ Kinh trải dài những ơn ích phong phú của Mầu Nhiệm Thánh Thể ra nhiều giờ khác nhau trong ngày, và đồng thời, chuẩn bị việc cử hành Mầu Nhiệm ấy. Phụng Vụ Các Giờ Kinh là tiếng nói Giáo Hội cất lên ca ngợi Chúa và, cùng với Chúa, dâng lên Chúa Cha việc phụng tự thiêng liêng của toàn nhiệm thể.

Bao nhiêu có thể, cùng với cộng đoàn hay đọc riêng, chúng ta tham gia vào kinh nguyện này của Hội Thánh, trong đó, quan trọng đặc biệt là giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều.

10. Năm Phụng Vụ

Được mời gọi biến đổi trong Đức Ki-tô, chúng ta ra sức sống Năm Phụng Vụ. Năm Phụng Vụ tạo khung cảnh cho hành trình đức tin và cung cấp định hướng Ki-tô giáo cho chúng ta mỗi khi phải đứng trước những chọn lựa. Như thế, hành vi cứu độ của Đức Ki-tô nơi các mầu nhiệm của Người định hình cuộc sống và việc dấn thân của chúng ta.

Chúng ta hân hoan cử hành những ngày lễ đặc biệt của Hội: lễ trọng kính
- Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô,
- Đức Mẹ Thánh Thể, ngày 13 tháng 5,
- Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma,
ngày 02 tháng 8 hay ngày 05 tháng 02, tức ngày rửa tội của ngài.

11. Với Đức Ma-ri-a

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Đức Giê-su và Mẹ Giáo Hội, là mẫu sống Thánh Thể bất khả thế. Mẹ đã chia sẻ cuộc sống của các môn đệ lúc họ cầu nguyện tại Phòng Tiệc Thánh và khi họ rong ruổi các nẻo đường trần gian.

Như Mẹ, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hầu ngoan ngoãn sống theo tác động của Người, góp phần hữu hiệu cho Nước Chúa trị đến.

Ngoài những tước hiệu khác, chúng ta còn tôn kính và kêu cầu Mẹ dưới tước hiệu « Đức Mẹ Thánh Thể ».

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.