Gia Đình Eymard sống ngày Thánh Thể

MỪNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA  

GIA ĐÌNH EYMARD SỐNG NGÀY THÁNH THỂ 

 1. Thành phần tham dự:
  • -  Dòng Thánh Thể
  • -  Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
  • -  Tu Hội Phụng Sự Chúa Kitô
  • -  Hội Viên Huynh Đoàn Thánh Thể
 1. Nội dung chương trình:
 • Đúng 8g00 ngày 6 tháng 6, Cha Phaolô Trưởng BSV đã chào đón và giới thiệu thành phần tham dự. Trong ngày họp mặt, có sự hiện diện Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục, Giáo phận Cần Thơ, Cha Giuse Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể, quý Cha, quý Thầy Học viện, quý Thầy tập sinh và Anh em Thỉnh Sinh, quý Dì Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, quý Dì Tu Hội Phụng Sự Chúa Kitô, và đặt biệt 460 Hội viên Huynh Đoàn Thánh Thể đến từ các Giáo xứ: Khiết Tâm, Tân Hòa, Long Thạnh Mỹ, Thanh Đa, Hải Dương, Kim Bích, Lộc Lâm, Lộ Đức, Long Hương, Vĩnh Hòa, Buôn Trấp, Duy Hòa, Kim Phát, Quỳnh Ngọc, Kim Châu, Lộc Thiện, Càng Long, Nhị Long, Sa-đéc, Cái Mơn, Chánh Tòa Vĩnh Long. 

 • 8g15 cầu nguyện khai mạc, Cha Giuse Bề Trên Giám Tỉnh thắp nén nhang kính nhớ đến Cha Thánh Eymard tổ phụ Dòng Thánh Thể. Sau đó, Gia đình Eymard bước vào chia sẻ đề tài 1, do Cha Gioankim Nguyễn Đức Việt Chau trình bày: “Lời khấn bản vị - Suy niệm về ngọn lửa Thánh Thể trong tâm hồn Eymard – Vị Tông Đồ Thánh Thể”. Cha Gioankim đã chia sẻ và nhấn mạnh đến Bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống của người Kitô hữu, cũng như niềm xác tín của Giáo hội trong Bí tích Thánh Thể về sự hiện diện của Chúa Giêsu, đó là tình yêu tuyệt vời dành cho chúng ta. Ngài cũng nhắc đến Vị Tông Đồng Thánh Thể, là Cha Thánh Eymard đã quỳ hàng giờ và nhìn lên Thánh Thể Chúa, với niềm phó thác, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.
 • Sau đề tài 1, Gia Đình Eymard tiếp tục chia sẻ đề tài 2, do Cha Giuse Phạm Đình Ái: “Linh đạo Thánh Thể giáo dân”. Cha Giuse trình bày và nhấn mạnh đến Thánh lễ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể là lãnh nhận chính Chúa Giêsu và được nên một với Ngài. Cha Giuse cũng đã nêu lên một vài câu hỏi: Chúng ta tham dự Thánh lể như thế nào? và Chầu Thánh Thể như thế nào?. Ngài nhắc đến mỗi người chúng ta tham dự cách trọn vẹn, ý thức, và tích cực.

 • Bước sang đầu giờ chiều, Gia Đình Eymard chào đón Đức Giám Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giáo phận Cần Thờ. Đức Cha đã chia sẻ đề tài 3: “Bí tích Thánh: Giáo Ước Mới – Thánh Chức Linh mục – Suối Nguồn Hiêp Thông”. Đức Cha trình bày về “Minh Ước”, chỉ là mang tính kinh tế, chính trị. Từ đó, Đức Cha dẫn vào Giao ước là việc ký kết giữa Thiên Chúa và loài người:
 • Ngài nhắc đến Giao ước trong thời Cựu ước, đó là Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôê, cũng như Giao ước với ông Abraham. Cách thức để ký kết một Giáo ước cần phải có 4 tiêu chuẩn: Núi, Bàn thờ, Vật hy tế, và Chủ lễ.
 • Đến thời Giao ước Mới: Việc Thiên Chúa ký kết Giao ước với nhân loại qua trung gian là Đức Giêsu: Đài cao (Đồi Calvê); Bàn lễ (Thánh giá); Vật hy tế (Sự Chết của Đức Giêsu); Chủ lễ (Đức Giêsu).
 • Kết thúc bài chia sẻ của Đức Cha, 17g30 Thánh lễ, sau phần Phụng vụ Lời Chúa, đến nghi thức tuyên hứa của một số Hội viên HĐTT. Trong đợt này, Gia Đình Eymard lại có thêm 40 Hội viên tuyên hứa. Cuối cùng là lời cám ơn của Cha Phaolô Trưởng BSV thay cho Hội viên HĐTT gửi đến Cha Giuse Bề Trên Giám Tỉnh, quý Cha, quý Tu sĩ Nam Nữ, và cộng đoàn dân Chúa. Sau lời cảm ơn, Gia Đình Eymard chia tay ra về và dự định buổi gặp gỡ tiếp thao vào tháng 05 năm 2016 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang.

truyền thông - sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.