Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 20 Thường Niên - Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 6,51-59.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

KHÁT VỌNG SỐNG ĐỜI ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như khi xưa cha ông của người Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập tiến về Đất Hứa, họ đã bước đi trong cuộc hành trình dài tới 40 năm trong sa mạc, Chúa đã nuôi họ bằng Manna và chim cút. Sau đó, họ lại bị đế quốc La Mã đô hộ, họ cũng mong được Thiên Chúa đoái thương và giải thoát như cha ông thưở xưa. Và Chúa đã đến, với lời giảng dạy thật là khôn ngoan cùng những phép lạ Chúa làm, một lần nữa hy vọng của họ sẽ được đáp ứng; nhưng Chúa không chỉ đáp ứng nguyện vọng tầm thường ngay trước mắt của họ mà còn muốn đi xa hơn, để qua đó dẫn họ tới nguồi sống đích thực, nguồn sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Để đạt tới nguồn sống hạnh phúc đời đời này, Chúa đã cho họ biết rõ cách thế đón nhận qua Tin Mừng  hôm nay: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, đê cho thế gian được sống.

Mặc dù là người Do Thái đều có một sư khao khát cháy bỏng về một nguồn hạnh phúc vô biên, nhưng khi nghe Chúa nói như thế, ai ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng, chói tai, không thể chấp nhận được, thậm chí còn tìm cách loại trừ Ngài, vì họ cho rằng:  “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?

Sở dĩ họ có thái độ phản ứng quyết liệt như thế là vì họ thấy lạ quá, kinh hoàng quá, khủng khiếp quá... Cho dù Chúa có siêu quần bạt chúng đến cỡ nào thì cũng không thể nào làm như vậy được, vì chỉ con vật mới hành xử với nhau như thế mà thôi!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua sự việc những người Do Thái không hiểu, không chấp nhận và chẳng tin được này, chúng con phải cám ơn họ; bởi lẽ nhờ vậy đã giúp cho chúng con nhận ra được những chân lý mà Chúa đem đến cho con người, đòi hỏi con người phải có một niềm tin mãnh liệt qua việc mở tấm lòng, mở rộng tâm hồn hướng về Chúa để nhờ ân ban của Chúa mà đạt tới những điều mà theo sức suy nghĩ tầm thường con người thì không thể nào hiểu cho thấu!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mặc dù chúng con hôm nay có nhiều may mắn, thuận lợi hơn những người Do Thái ngày xưa, nhưng vẫn còn đó những thái độ không tin, đầy nghi ngờ như những người Do Thái, để rồi không ít lần chúng con có những cử chỉ bất kính, thái độ giận dữ, nhất là sự vô lễ, vô phép với bí tích Thánh Thể. Vì vậy, cúi xin Chúa thương ban dạy dỗ và dẫn dắt chúng con qua từng biến cố, qua từng sự kiện đang xảy ra trong cuộc đời của chúng con, để giúp chúng con mở mắt mà luôn vững tin vào Chúa nơi bí tích Thánh Thể, như Chúa đã quả quyết: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.