Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 19 Thường Niên - Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 6,41-52.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

NHẬN BIẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông bà chúng con vẫn thường nói “ Vô tri bất mộ”, không biết không yêu mến, nhưng cái biết hiện nay trong thế giới này mỗi ngày càng trở nên rộng lớn, bao la hơn, vì vậy chẳng biết bao nhiêu là đủ, là được. Hôm nay cố gắng biết được một hai điểm thấy toát cả mồ hôi, nhưng đến ngày mai thì những cái biết này dường như đã trở thành lỗi thời, không còn mấy ý nghĩa và giá trị gì nữa! Qua đó, có thể nói được là cả đời của con người nếu muốn sống tốt, sống đẹp thì phải tìm cách nhận biết luôn mãi cho đến chết!!! Vì như có người nói “Càng học càng thấy mình ngu..”

Quả thật đúng là như vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con nhận ra sự cần thiết của việc “nhận biết ” là như thế nào, trong sự kiện những người Do Thái có thái độ thiển cận về con người của Chúa, khi họ quá ngạc nhiên trước những điều Chúa nói "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống".

Mặc dù, họ đã từng nghe Lời Chúa giảng dạy, những lời thật là khôn ngoan hay là những phép lạ Chúa làm. Thế mà, mắt họ vẫn không mở ra, tâm trí của họ vẫn bị khép kín.. để nhìn biết Chúa đích thật là ai. Họ đã cố tình phớt lờ, bỏ qua…mà không có được một suy nghĩ cẩn trọng để dẫn đưa đến một sự nối kết nhiệm mầu giữa Manna được diễn ra trong 40 năm trường trên đường tiến về đất hứa của cha ông họ với “Bánh hằng sống” dẫn về cõi phúc trường sinh mà hôm nay Chúa nhấn mạnh!

Vì vậy, mặc cho những người Do Thái thắc mắc, nghi ngờ, phản đối, Chúa vẫn mạnh mẽ quả quyết trước sau như một "Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật là may mắn hơn những người Do Thái thưở xưa đã không nhận biết Chúa là ai, đặc biệt là nơi Bí tích Thánh Thể, và chúng con luôn sốt sắng tìm đến với Chúa, để cuộc đời của chúng con được no thỏa trong ơn nghĩa Chúa ban, nhất là khi chúng con sống Lời Chúa truyền dạy “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, đó là chúng con yêu thương nhau”, và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu và khi yêu thì yêu cho đến cùng…”

Vâng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con đã luôn cố gắng sống theo Lời Chúa mời gọi, trong một thế giới còn nhiều nghi ngờ về Chúa, giữa những con người luôn tìm cách loại Chúa ra khỏi cuộc sống… nhưng đứng trước Tin Mừng hôm nay, chúng con vẫn phải giật mình mà xem xét lại  chúng con đã thực sự sống đúng theo Lời Chúa chưa? Hay là một cách nào đó chúng con vẫn có thái độ và phản ứng y như dân Do Thái! Khi chúng con ỷ vào sự hiểu biết đầy giới hạn của mình để tự nhủ rằng quá đủ cho con mà không cần phải vươn lên, cũng như để ý, tìm tòi những điều trước mắt đang xảy ra dưới mọi hình thức, cùng những điều trong tương lai. Khi chúng con chỉ nghĩ rằng biết mình là đủ mọi sự mà không cần biết đến những yếu tố khác để giúp chúng con đi tới và đạt đến những điều tốt đẹp hơn nữa.

Giờ đây, khi nhận ra chúng con chẳng là gì, vì vậy cúi xin Chúa thương nâng đỡ và trợ giúp để chúng con khiêm tốn tìm đến và lắng nghe Lời Chúa dẫn dắt, dạy dỗ để được sống trong ân ban của Chúa ngay từ bây giờ qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể mà Chúa ban cho chúng con "Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.