Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 10 Thường Niên, Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Mc 3,20-35

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Ngài mất trí". Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.

Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói: "Người bị thần ô uế ám".

Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".

 

MỘT SỰ LIÊN KẾT MẬT THIẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống ở trên đời không ai là một hòn đảo để có thể tự lập tự lo mọi sự! Mà một cách nào đó luôn có sự liên kết mật thiết với nhau, nhờ đó để luôn có sự hỗ trợ giúp nhau sống trọn vẹn trong thiên chức làm người một cách hoàn hảo, tốt đẹp.

Sự liên kết này, không phải là sự liên kết của những băng đảng với những sự ích kỷ, độc đoán trong cái xấu, cái ác độc, cái tồi tệ ghê gớm như xã hội hôm nay đang có để làm hại nhau, để loại trừ, để tiêu diệt lẫn nhau...mà là một sự liên kết hỗ trợ, giúp đỡ, vực dậy...để đi đến sự thiện hảo, chân lý, lẽ phải... mà mỗi người đạt đến mức trọn vẹn của một con người cũng như trong vai trò là con cái của Thiên Chúa.

Từ những mong muốn kể trên, nhìn vào bài Tin Mừng hôm nay chúng con nhận ra những sự liên kết giữa con người với Chúa.

Trước hết là sự liên kết giữa những người thân của Chúa qua việc đi tìm Chúa và tìm cách bắt Chúa trở về nhà, vì họ cho rằng “Chúa đã bị mất trí!”. Họ chỉ có những suy nghĩ tầm thường đầy giới hạn theo kiểu con người, mà không có cái nhìn xa hơn, cao hơn trước những sự việc Chúa đang giảng dạy, đang dẫn dắt con người bước tới nguồn chân lý đích thực. Họ lo cho Chúa thực ra là lo cho chính mình, vì sợ mình bị dây dưa, bị ảnh hưởng, bị tai tiếng... hơn là tìm cách cộng tác để những việc Chúa làm cho con người có cơ hội được mỗi ngày có nhiều người biết đến và đón nhận.

Tiếp theo là các luật sĩ thì có thái độ ác độc hơn trước những việc mà không ai làm được như Chúa, khi cho rằng Chúa là đã “Dựa vào thế quỷ vương để mà trừ quỷ”, mà họ quên mất một điều cơ bản như Chúa đã vạch ra cho họ thấy và bắt họ phải suy nghĩ cho đúng “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong.” Như vậy, xét cho kỹ, qua hành vi của những luật sĩ thì chỉ có một mục đích duy nhất là nhằm bôi nhọ, là để hạ uy tín Chúa...nhằm để người ta sợ hãi mà tránh xa và không còn tin tưởng đi theo Chúa nữa mà lắng nghe lời Ngài dạy dỗ nữa.

Và chỉ tới khi đọc đến những dòng cuối cùng của bài Tin Mừng thì chúng con nhận ra một sự liên kết đích thực là như thế nào; qua những dòng ấy, Chúa đã chỉ cho chúng con thấy điều cơ bản và tất yếu đó. Con người chỉ có thể lớn lên khi có được sự liên kết, liên đới qua việc con người sống và làm theo như Lời Chúa đã nhấn mạnh “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?

Như vậy, sự liên kết Chúa mở ra đó, một cách chẳng ai có thể ngờ được trước tình yêu Chúa dành cho con người! Điều này có khác gì Chúa giang rộng vòng tay đầy yêu thương của Chúa đến với mọi người khắp mọi nơi, mọi thời đại, sự liên kết này không còn ở trong giới hạn của gia đình Thánh Gia hay nơi quê hương làng xóm Do Thái với thời gian mà Chúa đang sống nữa, khi Chúa nói “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa muôn đời, vì Chúa đã đoái thương đến phận hèn mọn, yếu đuối, xấu xa của từng người chúng con mà mời gọi chúng con bước vào và sống trong gia đình của Chúa. Trước tình thương bao la Chúa dành cho chúng con và chúng con đã cố gắng không ngừng để được sống thân tình với gia đình rộng lớn mà Chúa đã quy tụ. Chúng con thể hiện qua các việc giữ và sống đạo đức. Nhưng hôm nay, qua bài Tin Mừng chúng con nhận ra không chỉ là những gì như chúng con đã cố gắng làm mà còn hơn thế nữa như các người thân của Chúa, để khi chúng con đến với Chúa luôn có lòng thành tâm cũng như ước muốn những điều tốt như Chúa đã nêu gương và mời gọi chúng con. Ngoài ra, trong cuộc sống này, chúng con phải có những lời nói không những tốt đẹp mà còn có thiện chí để xây dựng những điều tốt đẹp hơn nữa, chứ không là gán những điều tệ hại như các luật sĩ ngày xưa cho anh chị em mình ngay cả khi họ có là như thế, vì như Chúa đã thể hiện là mở đường cho người ta sống chứ không mở đường để đẩy họ vào chỗ chết, đến mức độ làm cho họ phải chết dần chết mòn ngay khi họ đang sống với một sức sống tràn đầy!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật là những điều tốt đẹp, đem lại nhiều hy vọng, lợi ích cho mong muốn, khao khát của chúng con và muôn người, nhưng để sống trọn hảo những mong muốn này không phải là đơn giản và dễ dàng, vì trong thân xác này chúng con vẫn còn chứa chấp đầy những tham lam, độc ác, xấu xa...vì vậy, cúi xin Chúa thương luôn yểm trợ chúng con qua sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần mà giúp chúng con nhận ra và vượt qua những cái hạn hẹp đó của con người mà sống trong con đường Chúa đã vạch ra một cách thiết thực “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Thiên Quang sss

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.