Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 19-23 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

TRAO SỨ MẠNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi Chúa về trời, Chúa đã chính thức trao ban sứ mạng mới cho các tông đồ. Để các tông đồ nhận biết rõ tầm quan trọng của sứ mạng được trao ban này, trước hết là Chúa chứng tỏ cho các ông thấy rõ con người thật của Chúa, để các ông không có ngộ nhận cho là mình bị mê hoặc hay ảo tưởng “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Và tiếp theo một cách rõ rệt là, “Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.”

Sau đó là Chúa củng cố và tăng cường sức mạnh cho các ông bằng cách trao ban Chúa Thánh Thần trên các ông, giúp cho các ông nhận biết rằng các việc các ông sẽ làm không là theo ý của riêng mình mà là hoàn toàn vâng theo thánh ý của Thiên Chúa và chính Chúa đồng hành với các ông trên mọi nẻo đường “Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Qua đó, cho thấy sứ mạng của các tông đồ đã được đóng dấu, và sứ mạng này chỉ hoàn tất khi các ông hoàn toàn thuộc về Chúa, ở trong Chúa, cho nên khi nào các ông có ý định tách ra riêng, hay làm theo ý mình thì coi như là chẳng đạt được kết quả gì!

Đúng thật là như thế, 2.000 năm qua đi chứng minh rõ nét điều quả quyết này, với biết bao thăng trầm đến với Giáo Hội của Chúa ở khắp mọi nơi. Giáo Hội của Chúa đã có không ít lần bị lung lay, chao đảo, cứ tưởng là sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào! Vậy mà theo thời gian lặng lẽ qua đi ấy, Giáo Hội của Chúa vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, qua những người lãnh đạo Giáo Hội cũng như những người có trách nhiệm luôn tín thác và một lòng trông cậy vào bàn tay dẫn dắt của Chúa. Trong khi ấy có biết bao tổ chức được con người hình thành mới nghe thật là hay, đầy lý tưởng... vậy mà cho đến hôm nay vẫn chưa thể nào qua mặt được Giáo Hội, nếu không muốn nói là chỉ được một thời gian ngắn là đã bị suy tàn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giống như ngày xưa Chúa Thánh Thần đã đến trên các tông đồ và các ngài đã ra sức gầy dựng và làm cho Giáo Hội mỗi ngày một phát triển cũng như được lớn mạnh như mong muốn của Chúa trước khi về trời cho dù có gặp phải rất nhiều khó khăn, gian nan cũng như thử thách, điển hình như 3 thế kỷ cấm đạo tại Rôma trong những thế kỷ đầu tiên, cũng như gần 300 năm tại Việt Nam khi đạo Chúa bắt đầu đặt chân đến.

Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần cũng đến với mỗi người chúng con qua bí tích Rửa tội và bí tích Thêm sức, ngoài ra Ngài còn ở bên cạnh mỗi người chúng con qua việc chúng con lắng nghe Lời Chúa cũng như đón nhận bí tích Thánh Thể trong mỗi thánh lễ, nhưng hình như chúng con chưa có hoàn toàn cậy dựa vào Ngài một cách thật lòng. Ngay cả khi bắt đầu một việc gì, chúng con vẫn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, nhưng chỉ cầu vậy vậy thôi, chứ không có thật lòng đặt trọn vẹn công việc này trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần! Huống hồ là khi chúng con gặp khó khăn, nhất là trong việc sống niềm tin vào Chúa giữa cuộc đời hôm nay với mọi người. Thế thì làm sao chúng con có thể trở thành chứng nhân đích thật của Chúa cũng như xây dựng Giáo Hội này mỗi ngày một phát triển được?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua sự việc như thế cũng là điều dễ hiểu khi đời sống niềm tin của chúng con thường bị mờ nhạt hay bị lung lay!!! Và rồi dễ dàng đẩy chúng con đi vào con đường như biết bao người trong thế giới hôm nay đang bị sa vào, đó là tham sân si trong cuộc đời và đã vô tình giết chết đời mình mà không hay, trong khi ấy cứ tưởng là mình đang sống theo ý Chúa. Chính vì vậy, cúi xin Chúa Thánh Thần đang ở bên cạnh mỗi người chúng con tác động, soi sáng và yểm trợ mạnh mẽ hầu giúp chúng con nhận biết con đường sống đích thực của người tín hữu, cũng như can đảm sống niềm tin ấy cho đến cùng, để nhờ đó mà đời tín hữu của chúng con đạt được nhiều kết quả rực rỡ.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.