Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN VI Phục Sinh Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".

 

MỘT ĐÒI HỎI DUY NHẤT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bài Tin Mừng chúng con vừa nghe, chúng con thật là ngạc nhiên và đầy ngỡ ngàng trước sự mong muốn duy nhất của Chúa “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.... Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

Chúa không đòi hỏi một điều gì cao sang quá tầm tay với của mọi người.

Chúa cũng không đòi hỏi một điều gì vượt quá trí hiểu của mọi người.

Chúa không đòi hỏi một điều gì vượt quá khả năng có được của mọi người.

Và nhất là Chúa không đòi hỏi một điều gì vượt quá sự ước mong của mọi người....

Điều Chúa mong muốn đó cũng chính là những khát khao, mơ ước của mọi người, và những đòi hỏi này được hướng dẫn cũng như soi sáng dưới chuẩn mực mà chính Chúa đặt ra: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.”.

Sống tình yêu theo ý nghĩa và hành động của con người thì chúng con nhận ra thật là đơn giản và dễ dàng, nhưng theo đúng y như Chúa đã thực hiện và Ngài đã thực hiện cho đến cùng thì chúng con thấy cả là một vấn đề, ngay như các thánh như thánh Phaolô đã phải thú nhận như vậy “Điều tôi muốn thì tôi không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm!!!” (Rm 7,19)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự mong muốn của Chúa, đòi hỏi chúng con phải suy nghĩ trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để giúp chúng con trên bước đường theo Chúa trong cuộc sống hôm nay và tại nơi đây mà đạt tới điều chúng con mong muốn ở ngày mai.

Vì Chúa không đòi hỏi chúng con phải có tiền tài, danh vọng và dục tình để rồi chúng con mê muội, điên cuồng tìm kiếm như con thiêu thân mà bất chấp mọi đạo lý chính đáng!

Chúa không chỉ đòi hỏi chúng con, mà chính Chúa đã làm gương cho chúng con trước để chúng con cố gắng làm theo. Chúa yêu thương mọi người, điển hình như khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá cùng với hai tên trộm cướp, Chúa đã xin Chúa Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm; Chúa đã ban phúc cho tên trộm xin được ở cùng Chúa trên Nước Trời; Chúa đã cho viên sĩ quan ngoại giáo nhận biết Chúa và nhất là Chúa giúp cho những người Dothái được nhận biết Chúa là ai mà trước đó chính họ đã mạnh mẽ đòi đóng đinh Chúa, cho dù Chúa chẳng có tội gì!!!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu mà Chúa đòi hỏi nơi chúng con hôm nay, chúng con thấy sao mà khó thế! Nhưng trước hết xin cho chúng con cảm nhận ra được rằng “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy ” Và “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.” Chỉ khi nào chúng con cảm nhận được thì lúc đó chúng con mới có thể nhớ và làm điều Chúa truyền cho chúng con “Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau” cho dù việc thể hiện này có gặp khó khăn đến đâu.

Vì vậy, xin Chúa thêm sức, nâng đỡ và trợ giúp nhất là khi chúng con bị cám dỗ thoái thác sống mầu nhiệm tình yêu này đối với mọi người, đặc biệt là đối với kẻ thù, kẻ chúng con có ác cảm...để nhờ đó chúng con được mỗi ngày một nên giống như Chúa ngày xưa hơn...yêu như Chúa đã yêu.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.