Dòng Thánh Thể

Nghi Thức Trao Thừa Tác Vụ Đọc Sách và Giúp Lễ 2024

Nghi Thức Trao Thừa Tác Vụ Đọc Sách và Giúp Lễ 2024

Trong thánh lễ có nghi thức trao ban tác vụ Đọc Sách cho các thầy: 1. Phêrô Trần Ngọc Anh 2. Phêrô Tự Nguyễn Văn Dũng 3. Antôn Nguyễn Văn Lập 4. Gioan Nguyễn Văn Chớ 5. Antôn Nguyễn Văn Nhân 6. Phêrô Nguyễn Đình Thành 7. Phêrô Nguyễn Xuân Trường 8. Giuse Hồ Sĩ Vượng 9. Gioan. B Ngô Văn Trinh - Và trao ban tác vụ Giúp Lễ cho các thầy: 1. Phanxicô.X Cao Văn Long 2. Giuse Nguyễn Văn Thành 3. Gioan.B Trần Văn Vụ...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.