CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2015 VÀ NĂM MỚI 2016

Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới

Nguyện xin

Ngôi Lời đã giáng sinh làm người

và ở với nhân loại

mọi ngày nơi

Bí tích Thánh Thể

ban cho Quí Vị 

Mùa Giáng Sinh 2015

và Năm Mới 2016

được dồi dào sức khoẻ

chứa chan ân sủng,

tràn đầy hạnh phúc và bình an! 

Merry Christmas and Happy New Year

In this season of greeting,

I wish you a Wonderful Christmas      

and Happy New Year. 

May the love of God, the peace and grace of our Lord Jesus Christ,

the Eternal Word

and the communion of the Holy Spirit, manifested in the Eucharist,

fill your hearts in abundance.

 In the joy and hope for the glory of God’ s Kingdom.

 

Blessed Sacrament Congregation

Province of The Vietnamese Martyrs

Dòng Thánh Thể

Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam