Lễ Tạ Ơn Kim Cương Linh Mục của cha Cố Phêrô Nguyễn Châu Hải,sss

Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa

nhân dịp mừng Kim Cương Linh Mục

(1946 - 2016)

và Thượng Thọ Bách Niên

(1916 - 2016)

Cha Cố Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

 

Xin cùng hiệp thông với Cha Cố hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

tại Nhà Thờ Khiết Tâm,

15A đường 4, P. Bình Chiểu – Thủ Đức

vào lúc 09 giờ 00, thứ Bảy

ngày 16 tháng 01 năm 2016

(nhằm ngày 07/12/2015 âm lịch)