Bài giảng Lễ tạ ơn các Tân Linh Mục Dòng Thánh Thể tại GX. Phong Lâm, GP. Bùi Chu

Bài giảng Lễ tạ ơn các Tân Linh Mục Dòng Thánh Thể

tại GX. Phong Lâm, GP. Bùi Chu 

 

 

Kính thưa các tân linh mục,

Thưa toàn thể anh chị em quí mến,

Hôm nay chúng ta hân hoan dự lễ tạ ơn của các tân linh mục Dòng Thánh Thể. Các Ngài là những người anh em trong hàng ngũ chúng ta, nay được Chúa tuyển chọn để tham dự đặc biệt vào quyền tư tế đời đời của Chúa Kitô.

Chúa Kitô là vị linh mục đời đời. Nếu công việc cứu chuộc tự nó đã đầy đủ và hoàn tất, thì công việc phổ biến ơn cứu chuộc, vẫn còn thiếu.Vì thế, Thiên Chúa đã trao phó công việc này cho Giáo Hội, cho 12 Tông Đồ và cho những người được kêu gọi để nối tiếp công việc ấy.

Thì trước mặt chúng ta hôm nay, các tân linh mục Dòng Thánh Thể vừa lãnh nhận sứ điệp sai đi, để tiếp tục công việc của Chúa. Các ngài đã được tuyển chọn để tham gia một cách đặc biệt do bí tích Thánh Chức, vào quyền hiến tế của Chúa Kitô. Các ngài không tự gán cho mình cái vinh dự này, mà do ơn tuyển chọn của chính Chúa như lời Chúa đã nói:“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con”

Kính thưa quí vị,

Người Công giáo Việt Nam, quen gọi các linh mục là Thầy Cả, vì quyền chức của các ngài thật lớn lao cao cả. Khi nói về quyền chức của linh mục, thánh Cyprianô đã tóm lại trong hai điểm chính yếu là:

Thẩm quyền trên Thánh Thể và

Thẩm quyền trên nhiệm thể Chúa Kitô.

Ngày khai thiên lập địa, Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng” thì này đây, ánh sáng huy hoàng xuất hiện. Chỉ một lát nữa, các tân linh mục của chúng ta nghiêng mình trên chiếc bánh miến và trên chén rượu nho, các ngài đọc lời truyền phép, tức thì bánh miến và rượu nho trở nên Mình và Máu thánh Chúa Giêsu. Và trên con người tội lỗi, bàn tay các ngài sẽ giơ lên và nói: “Cha tha tội cho con” thì cho dầu tội lỗi đỏ như máu, tâm hồn cũng trở nên trong trắng như tuyết!

Thưa anh chị em,

Quyền chức cao trọng ấy, Thiên Chúa đặt trong những con người yếu đuối. Chúa nâng lên một bậc cao sang, mà Chúa không cất đi những sự yếu hèn của con người. Vì thế thánh Phaolô đã viết cho giáo đoàn Hípri lời này: “Vì yếu đuối, ngài cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình cũng như cho dân chúng” (Hr 5,1-2).

Và sau mấy lời suy niệm về thiên chức linh mục, chúng tôi xin có mấy lời tâm sự, của một người anh em linh mục, để chia sẻ với các tân linh mục mà chúng tôi rất qúi trọng.

Trước hết, thưa các tân linh mục!

Chân Phước Chevrier một đời lo cho linh mục, ngài đã nói: “Linh mục là một người bị ăn”. Nguyên văn tiếng Pháp là: “Le prêtre est un homme mangé”. Nghĩa là từ đây các cha không còn thuộc về các cha nữa, mà các cha là của đoàn chiên, của mọi người. Mình Thánh mà các cha cầm nơi tay để trao ban cho mọi người, ấy là biểu hiệu đời linh mục, một con người bị ăn. Làm linh mục không phải cho mình mà cho người khác. Thời giờ của các cha là của họ, tài năng kiến thức của các cha là của họ. Làm linh mục là cho, mà không mong được đền đáp như lời Chúa phán: “Thầy đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ... và dâng mình làm giá chuộc muôn dân”.

Ý tưởng thứ hai lấy trong câu truyệncủa thánh Gioan Vianney. Người ta kể lại, ngày ngài lên đường đi nhận xứ mới, sau ngày lãnh chức linh mục. Ngài được chỉ định đi nhận xứ Ars, một giáo xứ gần như mất đạo, không có người hướng dẫn, không có người đón đưa. Một mình thất thểu trên đường dò dẫm tới xứ Ars. Trên đường Ngài gặp một em nhỏ, Ngài lân la làm quen rồi hỏi em bé: “Này em, đường về xứ Ars đi ngả nào?”. Em bé ngước mặt nhìn ông già rồi nói: “Ông đi lối này, rẽ tay phải thì tới. Gần tới nơi rồi đấy!”.

Cha thánh Gioan Vianney nhìn em bé và nói:“Em chỉ cho ta đường về xứ Ars. Ta sẽ chỉ cho em đường về Thiên Đàng!”.Thưa các cha, đó cũng là bổn phận của cả cuộc đời linh mục, là chỉ đường cho người ta về Thiên Đàng.

Sau cùng, chúng tôi thay mặt toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo xứ Phong Lâm, có lời chúc mừng các tân linh mục Dòng Thánh Thể. Xin các tân linh mục rộng tay ban phúc lành của Chúa cho tất cà mọi người hiện diện, và cho toàn thể giáo xứ Phong Lâm chúng tôi. Amen.

Lm. Gioakim Nguyễn Đức Việt Châu,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.