CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 5,38-48

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

SUY NIỆM

Luật Mô-sê xưa là chỉ nam để giáo hóa dân Do Thái biết sống công bằng với tha nhân, nên rất khắt khe. Vì thế Thánh Phaolô nói luật đã gây ra tội khi người ta không giữ luật.

Vì chủ trương công bình, nên luật dạy: "Mắt đền mắt, răng đền răng. Ai giết người thì phải chết" Nhưng Chúa Giêsu đã dạy : "Ta đến không để phá luật nhưng để kiện toàn". Chúa kiện toàn luật mà không hủy bỏ. Chúa đã nêu lên những phương thế bảo toàn được tính công bình của luật mà còn làm cho luật trở nên nhẹ nhàng, khác nào người bỏ đường vào chanh để làm nước giải khát dinh dưỡng nhiều.

Đức ái là mến Chúa và yêu người như chất xúc tác làm dịu đi sự khắt khe của Đức công bình để công bình nuôi dưỡng tư tưởng hòa nhã, cảm thông. Những tư tưởng đó đưa người ta lại gần nhau. Sự gần gũi nhau, giúp hiểu nhau. Hiểu nhau làm tan đi những hận thù, ngăn chặn những lời cay đắng, mỉa mai.

Đức Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta yêu thương, tha thứ cho nhau, nhịn nhục nhau mà còn hiến Thịt Máu Mình trong Nhiệm tích Thánh Thể làm điểm quy tụ chúng ta, bồi dưỡng chúng ta bằng tiệc thánh để chúng ta có thể sát cánh gần lòng nhau.

Vì thế, nếu chúng ta thấy mình bị xúc phạm bất công mà khó tha thứ, hãy cứ đến viếng thăm, tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể. Lòng chúng ta sẽ mở ra, tâm trí chúng ta sẽ nhờ Ngài mà trở nên quảng đại.

Nếu chúng ta dự lễ và nhất là rước lễ, chúng ta nên nhớ rằng Chúa tự hiến mình làm tiệc thánh, để bồi dưỡng chúng ta, thêm lửa kính mến cho ta để ai kính mến Chúa sẽ thấy rằng Chúa giang tay chờ đợi chúng ta và tất cả mọi người không phân biệt. Vì hễ ai thành tâm đến với Chúa thì lòng sẽ được thư thái, không có chỗ cho hận thù gặm nhấm.

 

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì lòng chúng con hẹp hòi nên khó chấp nhận tha nhân là anh em. Xin Chúa hãy là gạch nối cho chúng con hiểu biết nhau, nhận nhau là con cái một Thiên Chúa.

* Hát: Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì chúng con kiêu ngạo nên khó có thể giơ má cho người ta vả. Xin vì gương khiêm nhường của Chúa đã tự hạ làm đầy tớ rửa chân cho các môn đệ, giúp chúng con can đảm nhận biết mình tội lỗi và tự hạ đối với tha nhân.

* Hát: Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho những người hành hạ Chúa bất công. Xin cho chúng con được theo gương Chúa biến thù làm bạn.

* Hát: Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không có Chúa, chúng con chẳng làm nên trò trống gì, nhưng với Chúa chúng con sẽ được Chúa dắt dìu và nâng đỡ để biết sống khiêm nhường. Xin cho chúng con được nên giống Chúa hiền lành và khiêm nhường.

*Hát: Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.