Suy Niệm Thánh Thể

Thánh Thể, Đức Kitô Tự Hủy Để Ban Ơn Cứu Độ

Thánh Thể, Đức Kitô Tự Hủy Để Ban Ơn Cứu Độ

Đức Kitô tự huỷ để hiện diện giữa loài người qua việc nhập thể. Người cử hành hy tế thập giá trên bàn thờ, để thông ban ơn cứu độ. Do đó, hy tế Thánh Thể biểu lộ sự tự huỷ thẳm sâu nhất của Đức Kitô; Người dâng mình cho Chúa Cha để được đi sâu vào thế giới loài người, trao ban chính mình cho họ, để họ được sống và sống dồi dào sự sống của Người.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.