"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng"

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.