Video: Đức TC Phanxicô lần hạt Mân Côi cùng hàng triệu tín hữu tại Fatima