Đức Thánh Cha đề cao sức mạnh của viếng Thánh Thể

ROMA, (Zenit.org) – Hôm thứ bảy, 20/12/2014 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một tin nhắn tại tài khoản của mình trên trang mạng xã hội Tweeter, trong đó ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chầu Thánh Thể : « Để cho Đức Giêsu trở nên trung tâm điểm của đời sống chúng ta, điều cần thiết phải hiện diện với Ngài trước nhà Tạm ».

Đức Thánh Cha quả quyết rằng nếu không có những giây phút này, đời sống kitô hữu sẽ bị suy yếu. Điều này đã được ngài đề cập đến trong tông huấn « Niềm Vui của Tin Mừng » công bố ngày 24 tháng 11 năm 2013. Ở số 262, Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng nếu không có những thời điểm đắm mình Chầu Chúa, gặp gỡ Người và thân thưa với Người thì các công việc hoạt động sẽ trở nên trống rỗng. Nhất là khi gặp phải những khó khăn và lúc mệt mỏi, đương sự sẽ cảm thấy suy yếu kèm theo sự vụt tắt của lòng nhiệt huyết.
 
Cũng ở một chỗ khác của tông huấn, trong số 285, Đức Thánh Cha đưa ra sự so sánh sự hiện diện của Đức Giêsu khi còn là bào thai trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Người với sự hiện diện của Người trong Giáo Hội : « Đức Ki tô ở trong dạ Đức Mẹ chín tháng ; Người hiện diện trong nhà Tạm đức tin của Hội Thánh cho đến ngày tận thế trong sự hiểu biết và trong tình yêu linh hồn tín hữu đến muôn muôn đời ».

 
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.