Mẫu Chầu Thánh Thể 3

Mẫu Chầu Thánh Thể 3

 

Chầu Thánh Thể Cách Thông Thường

Chủ đề: Ta là Bánh hằng sống - I am the Bread of Life (Ga 6,51)

 

(Đứng) Hát: Kinh Chúa Thánh Thần

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuận thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành.

(Thinh lặng trong giây lát để giục lòng thống hối)

Kinh Ăn Năn Tội

      Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lành xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Tin

      Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ,.  Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

      Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến

      Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy.  Amen.

(Quỳ) Hát: Con Quỳ Gối

Con quỳ gối thờ lạy Chúa.  Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên.  Con quỳ gối thờ lạy Chúa.  Dâng niềm kính tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi, Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm.  Chúa ẩn mình đi chỉ vì yêu thương con.  Con thờ lạy Chúa, Chúa ngự trong phép mầu nhiệm.  Chúa ở gần con thôi sầu thương héo hon. 

Lời Chúc tụng (quỳ)

X: Chúng ta hãy chúc tụng và ngợi khen Chúa!

Đ: Đấng ngự trong Bí Tính cực thánh này.

X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin và thờ lạy Chúa đang hiện diện trong hình bánh trên bàn thờ này.

Đ: Chúa là Bánh bởi trờ ban xuống:  Bánh hằng sống và lương thực trường sinh.

X: Lạy Chúa, chúng con phủ phục thờ lạy Chúa đang ở giữa chúng con:  Chúa là TìnhYêu nối kết trời đất và mỗi người với nhau.

Đ: Chúa là "mạch suối ban sự sống"

X: Lạy Chúa, chúng con phủ phục tôn thờ Chúa, Đấng đã tự hiến trên thập giá để chuộc tội chúng sinh, và trở thành hiến lễ tiến dâng Thiên Chúa mỗi ngày trên bàn thờ này.

Đ: Chúng con cảm tạ và tung hô Chúa.

X: Cùng với Thánh Thần Chúa trên trời, chúng con thờ lạy Chúa.

Đ: Chúng con chúc tụng Chúa đang ngự trong Bí Tích Tình Yêu này.

(Đứng): Hát: Niềm Tâm Sự

ĐK: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

1. Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy,  Thầy cho chúng con bình an vững bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu.  Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con.

2. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy.  Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con, để cho thế gian nhận biết rằng, chúng con chính là môn sinh của Thầy.

(Quỳ) Lời Cầu Nguyện

X: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã thực hiện trọn vẹn lời Chúa nói: "không có tình yêu nào lớn lao hơn kẻ hiến mạng sống mình" (Ga 13:15).  Bánh mà Chúa ban cho, chính là Mình Chúa hiến dâng cho nhân loại.

Đ: Chúng con chúc tụng và cảm ơn Chúa ngàn trùng về tình yêu Chúa dành cho chúng con trong Bí Tính Thánh Thể này. 

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích cực thánh này: Nhờ đó chúng con đón nhận Bánh Sự Sống và Chén Cứu Độ.

Đ: Ai tiếp rước Chúa là đón nhận sự sống trường sinh:  Chúa là cây nho và chúng con là ngành. 

X: Trước khi về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, chính Chúa đã nói với các môn đệ:  "Thầy sẽ ở lại với các con mỗi ngày cho đến tận thế." (Mt. 28:20) Chúa thực hiện lời hứa đó cụ thể trong Bí Tích Thánh Thể này.

Đ: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa về tình yêu mà Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích này.

X: Chúa không bỏ chúng con mồ côi.  Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng Bánh bởi trời.  Chúa ở với chúng con một cách đặc biệt: "Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta kẻ ấy ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy" (Ga 6,57).

Đ: Chúng con cảm tạ Chúa đã đón nhận chúng con trong "thân thể huyền nhiệm" của Chúa. 

X: Lạy Chúa, Bí Tích Thánh Thể là ấn tích tình yêu:  Xin Chúa liên kết chúng con trong tình yêu của Chúa.

Đ: Xin cho tất cả những ai lãnh nhận Bí Tích này được hiệp nhất trong đức tin. 

X: Cũng như tấm bánh được đúc kết bởi nhiều hạt lúa, và giọt rượu làm thành bởi nhiều trái nho:  Bí Tích Thánh Thể là hình ảnh hiệp nhất của Giáo Hội.

Đ: Tất cả chúng con cùng chung phần một Bánh Thánh, vì thế chúng con là chi thể của thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.  Xin cho chúng con trở nên của ăn cho anh chị em đồng loại bằng những lời nói khích lệ, bằng chính cuộc sống yêu thương phục vụ hạnh phúc mọi người. 

(Đứng) Hát:  Ta Là Bánh Hằng Sống

ĐK: Ta là Bánh hằng sống, là Bánh ban xuống bởi trời.  Ta là Bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu ta thật là của uống.  Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây Mình ta chính là của ăn, và Máu ta thật là của uống.  Người không lãnh nhật ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

Cầu Cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng

Cầu Cho Giáo Hội:
Này con là Đá!  Trên viên đá này Cha xây Giáo hội muôn đời kiên trung!  Này con là Đá!  Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng  không hề chuyển rung.

Cầu Cho Đức Giáo Hoàng:
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô!  Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc.  Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho các tâm quân thù.

Thờ Lạy Thánh Thể

Hát - Con thờ lạy:

Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày, cho lòng con vui say.  Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa.  Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua.  Đời con tin yêu thắm trong tình Cha.  NGày đêm vang lên biết bao lời ca.  Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Cha ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến.  Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối.  Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

Tantum Ergo:

Tan-tum er-go sa-cra-mén-tum. Ve-ne-ré-mur Cér-nu-i. Et an- tí quum do- cu- mén- tum. No- veo ce- dat  rí- tu-i.  Praes- tet  fi  des  sup- ple- mén- tum.  Sen- su- um- de-  fec  -tu - i.

Ge- ni- tô- ri,  ge-ni-tó- que.  Laus  et ju- bi- lá- ti- o.  Sa- lus, ho, nor, vir- tus quo - que.  Sit et  be- ne- díc- ti- o.  Pro-ce-dén ti ab su-tó-que.  Com-par sit lau-da-ti-o.    A- men

Lm xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân thưa: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. 

Lm đọc: Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa.  Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con luôn được hưởng nhờ hiệu qủa của ơn cứu chuộc.  Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Thinh lặng trong giây lát để thờ lạy Chúa)

LỜI CHÚC TỤNG

    Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa,
    Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa,
    Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên Chúa và là con người,
    Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu,
    Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
    Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu,
    Chúc tụng Chúa Giêsu trong Thánh Thể trên các bàn thờ
    Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ,
    Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh
    Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
    Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng
    Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Đồng Trinh và Hiền Mẫu
    Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria
    Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh

Amen!

(Đứng) Hát: Chúa Là Mục Tử

Chúa là Mục Tử,  Người dẫn lối chỉ đường  cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi?  Cỏ tươi rộn đồng xanh con no thỏa không bao giờ thiếu nữa.  Suối nước trường sinh ngo nghĩ uống no đầy.

ĐK: Chúa Chiên nhân từ,  Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa,  Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

Chúa là Mục Tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối.  Cho con đi tới vì Danh Chúa con không lạc vương.  Tối tăm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước.  Cánh tay Người đưa , gậy Người dẫn yên lòng.

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu, là LINH MỤC ĐỜI ĐỜI,  Chúa đã dùng tay các vị Giám mục  mà thông ban bảy ơn Thánh Thần Chúa  để thánh hóa các Linh mục.  Chúa là mẫu gương độc nhất và sáng tỏ  cho hàng Linh mục noi theo.  Xin in sâu người mẫu vào tâm hồn các Linh mục  để các Linh mục được trở nên  những vị Kitô-thứ-hai của Chúa.

Xin Chúa cho các Linh mục  sống theo ánh sáng Đức Tin chỉ dẫn  và bất cứ trong cảnh ngộ nào  hằng tin vào quyền năng vô cùng của Chúa,  biết sống nội tâm,  siêng năng cầu nguyện,  lấy Mình Máu Thánh Chúa và Phúc Âm làm của ăn nuôi sống hằng ngày.

Xin cho các Linh mục  thật lòng mến Chúa,  và yêu thương mọi người,  hy sinh đời sống mình vì kẻ khác,  luôn luôn nêu gương mẫu khiêm nhường,  khó nghèo, hiền hòa và trong sạch,  để mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu trong các Linh mục.

Xin cho các Linh mục  trìu mến và vâng phục Cha chung là Đức Giáo Hoàng,  thành tâm cộng tác với Đức Giám mục  là đấng kế vị các Thánh Tông Đồ,  luôn luôn đoàn kết với các anh em Linh mục  trong việc mở mang nước Chúa.

Xin cho các Linh mục  là những chủ chăn nhiệt thành  săn sóc đoàn chiên Chúa  tìm kiếm những chiên thất lạc  chăm nom những chiên bệnh hoạn  chữa lành những chiên đau yếu  nuôi dưỡng chiên  trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.

Xin cho các Linh mục  là cha chung đáng quý mến  của mọi gia đình Cộng đoàn  hướng dẫn giáo dân trong tình phụ tử  lấy Phụng vụ và Lời Chúa  làm của ăn nuôi dưỡng Cộng đoàn,  để mọi người trong Cộng đoàn  hăng say cộng tác xây dựng nước Chúa.

Lạy MẸ MARIA, là Mẹ hàng giáo sĩ  xin cho hàng giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ.   Xin Mẹ nâng đỡ Linh mục khi có ai yếu đuối  ủi an khi sầu khổ  khuyến khích khi thua buồn,  để các ngài luôn luôn phấn khởi  làm tròn nghĩa vụ Linh mục. Amen.

 

Kinh Trông Cậy:

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn.  Đức Nữ Đồng Trinh hiễn vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đ: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng  trinh.

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Đức Mẹ La Vang

Đ: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Đ: Cầu cho chúng con.

Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và con và Thánh Thần.  Amen.

(Sưu tầm)

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.