Mẫu Chầu Thánh Thể 4

Mẫu Chầu Thánh Thể 4

 

MẪU CHẦU THÁNH THỂ 4

Chủ đề : Cho con Điều Răn Mới

 

1. TRƯỚC KHI ĐẶT MÌNH THÁNH

[Cộng đoàn đứng hát]

- Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa niềm vui suối an hoà.

Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước, ước mong về, hằng ước mong về, về bên suối trong.

- Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa niềm vui suối an hoà.

[Cộng đoàn qùy]

2. CHỦ TẾ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA - XÔNG HƯƠNG

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con

Cộng đoàn hát:

Hm….Adoramus Te Domine

Hm…. Chúng con xin kính tin thờ lạy Chúa

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha

Cộng đoàn hát:

Hm….Adoramus Te Domine

Hm…. Chúng con xin kính tin thờ lạy Chúa

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha

Cộng đoàn hát:

Hm….Adoramus Te Domine

Hm…. Chúng con xin kính tin thờ lạy Chúa

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa hứa ban Chúa Thánh Thần đến uốn nắn chúng con nên giống hình ảnh Chúa Cha

Cộng đoàn hát:

Hm….Adoramus Te Domine

Hm…. Chúng con xin kính tin thờ lạy Chúa

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm mầu trên trần thế để cầu bầu cho chúng con

Cộng đoàn hát:

Hm….Adoramus Te Domine

Hm…. Chúng con xin kính tin thờ lạy Chúa

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa là Tiếng Nói muôn đời của Chúa Cha đến dạy dỗ loài người chúng con

Cộng đoàn hát:

Hm….Adoramus Te Domine

Hm…. Chúng con xin kính tin thờ lạy Chúa

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa đến từ cung lòng Chúa Cha để mạc khải cho những ai Chúa muốn,

Cộng đoàn hát (5 lần nữa – từ từ nhỏ dần):

Hm….Adoramus Te Domine

Hm…. Chúng con xin kính tin thờ lạy Chúa

     [Chủ sự lúc này đã rời cung thánh, giúp lễ tắt 50% điện và đem bình hương đặt trước bàn thờ để hương trầm tỏa bay suốt trong giờ chầu tạo nên một bầu khí lặng trầm, thanh tịnh và thánh thiêng hơn]

Cộng đoàn ngồi

     [Như một cuộc hội ngộ, hàn huyên giữa Cha và con, giữa Thày và trò, giữa hai người bạn thân thương nhất…Lúc này, Thày muốn để lại cho trò những điều cần thiết nhất và tâm huyết nhất của Thầy. Lời Thầy thật ý nghĩa, thật giá trị, thật cao quý…đến nỗi chúng ta chỉ có thể hát chứ không đọc, chúng ta đưa tất cả tâm trí mình để đón lấy Lời Thầy – mỗi người sẽ hát solo một đoạn như nhau sau đây theo thứ tự từ trên xuống dưới- khi một người hát, tất cả cùng thinh lặng lắng nghe như chính Chúa đang nói trực tiếp với mình để LỜi Thầy càng lúc càng thấm sâu, lắng đọng trong hồn mình hơn nữa]

Yêu thương là điều răn mới:

anh em hãy mến yêu nhau.

Yêu thương người ta sẽ biết,

anh em là môn đệ Thầy.

(x. Sách Thánh Ca Cộng Đồng mới, tr. 111)

[đến người cuối cùng xong – cả cộng đoàn cùng hát chung 3 lần – mỗi lần nhỏ dần ]

Yêu thương là điều răn mới :

anh em hãy mến yêu nhau.

Yêu thương người ta sẽ biết,

anh em là môn đệ Thầy.

     [lúc này tắt 90% điện – bật nhạc organ meditation – trên nền nhạc du dương này, mỗi người tiếp tục để cho Lời Thầy, chỉ một đoạn vừa hát, thấm sâu, thấm sâu, lắng đọng, lắng đọng … trong tâm hồn mình ]

     [sau 30 phút thinh lặng – bật máy cho hát toàn bài “Luật Yêu Thương” (x. Sách Thánh Ca Cộng Đồng mới, tr. 111) – mọi người thinh lặng lắng nghe và có thể nhẩm theo bài ca này, thực chất, đây chính là bài Phúc Aâm dưới hình thức bài hát với một chút diễn giải thêm để giúp chúng ta sống cụ thể Lời Chúa – kết thúc bài hát – mở điện sáng – thing lặng thêm 2 phút]

     [nếu đọc KINH PHỤNG VỤ sáng hay chiều – chúng ta vào ngay phần XƯỚNG – ĐÁP luôn (phần trên coi như thay cho 3 Thánh Vịnh – Thánh Ca – Lời Chúa). Kinh Phụng Vụ tiếp diễn như thường : điệp ca trước Benedictus (Magnificat) + Benedictus (Magnificat) + Lời Nguyện + Lời Nguyện kết thúc Giờ Kinh]

[Cộng đoàn quỳ - hát]

3. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Chủ tế:  Cất Mình Thánh vào Nhà Tạm

     [Cộng đoàn đứng + hát kết bài “Lời Thiêng”, câu 2 + ĐK (x. Sách Thánh Ca Cộng Đồng mới, tr. 89) hoặc bài “Kinh Hoà Bình” (x. Sách Thánh Ca Cộng Đồng mới, tr. 90-91)]

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.