Thư Viện Video

Lễ Bổn Mạng Mừng Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Ban Mê Thuột

Lễ Bổn Mạng Mừng Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Ban Mê Thuột

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.