Thư Viện Video

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – CHÚA NHẬT PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Theo truyền thống, Hội Thánh không tuân giữ thực hành này vào thứ Bảy Tuần Thánh mà thường tổ chức đi Đàng Thánh Giá vào ngày hôm trước, tức thứ Sáu Tuần Thánh (x. (Thư Luân Lưu Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Đại Lễ Phục Sinh [1988], số 72). Còn vào thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm mầu nhiệm Chúa chịu thương khó chịu chết và xuống ngục tổ tông...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.