Video: Lễ truyền chức linh mục cho thầy Phó tế Gioan B. Bạch Hồng Trí,SSS tại Nhà Nguyện trường Đại Học Holy Apostles, Hoa Kỳ